Ukategorisert

Hvorfor vil Høyre i regjering?

Ny politikk blir det ikke!

For sosialdemokrater er Høyres forslag til statsbudsjett for 2013 et godt forslag. Det er på en del områder forbedret bruk av skattefinansierte penger sammenlignet med regjeringens forslag, men i den store sammenhengen er likheten mellom forslagene mye større enn ulikhetene. Det er rett og slett nyanser som skiller Høyres statsbudsjettforslag fra regjeringens forslag.

Dette er deprimerende lesning for oss som ønsker et systemskifte. Høyre ønsker ikke en ny kurs for Norge, i alle fall peker ikke statsbudsjettforslaget på en ny retning for landet.

De aller fleste i Høyres stortingsgruppe hadde trolig passet godt inn i den rødgrønne regjeringen. Det bør være et tankekors for Jan Tore Sanner & co!

Les Høyres forslag til statsbudsjett for 2013.

Mest lest

Arrangementer