Ukategorisert

Politikerne gir SAS konkurransefortrinn

Det er vanskelig å konkurrere mot SAS. Regjeringen har i dag sendt ut en pressemelding, en melding som er publisert på Regjeringen.no.

Hele pressemeldingen:
«SAS AB rapporterer at de nå har kommet til enighet med de ansatte om endringer som skal gjøre SAS mer lønnsomt. Det legger et godt grunnlag for videre drift av SAS, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

– Jeg er glad for at det er blitt enighet i SAS. Dette er viktig for å sikre et lønnsomt SAS fremover, sier Giske

Styret og ledelsen i SAS la 12. november fram en plan for å skape et lønnsomt selskap. I den forbindelse ga regjeringen sin støtte til statlig deltagelse i en kredittfasilitet som kan gi selskapet tilstrekkelig mulighet til å gjennomføre planen. En vesentlig forutsetning har vært gjennomføring av kostnadsreduserende tiltak på tre milliarder svenske kroner årlig.

– Tiltakene er krevende for de ansatte, og det står stor respekt av den innsatsen de ansatte gjør for å sikre arbeidsplassene. Skal SAS klare seg i konkurransen må tiltak av en slik størrelsesorden gjennomføres. Avtaler med de ansatte som legger til rette for økt produktivitet og lavere enhetskostnader er en viktig del av planen, sier Giske.

Under forutsetning om Stortingets tilslutning ligger det nå til rette for at den norske staten sammen med de statlige eierne i Sverige og Danmark, sju private banker og KAW-stiftelsen stiller til rådighet en fornyet kredittfasilitet på 3,5 milliarder svenske kroner til SAS. Norges andel av dette er 500 millioner svenske kroner. Før dette iverksettes kreves det bekreftelse fra en uavhengig part på at de nye kollektive avtalene som er inngått gir de innsparingene som planen legger til grunn.»

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
sjetilv
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Politikerne gir SAS konkurransefortrinn http://t.co/485k8K4A

Konrad
9 years ago

Staten sponser de andre aksjeeierne i SAS, det er den triste sannheten. Ganske meningsløst, egentlig.

Andy
Andy
9 years ago

Det er skremmende lite snakk om eller forståelse for det faktum at en «kreittfasilitet», «kredittgaranti», osv., osv. i realiteten er nøyaktig det samme som en subsidiering / geldssanering / tilskudd / støtte. Som Giske nå altså presterer å hevde at de ikke gjør. Det er ikke annet enn tåkeprat for saueflokken eller de økonomiske analfabeter om du vil når regjeringen nå hevder at de «ikke har gitt SAS mere penger, men bare garantert for videre kreditt». De HAR i realiteten gitt SAS pengene og dermed bidratt til ytterligere konkurransevridning! For det første er kredittgarantien nødvendig nettopp fordi ingen profesjonelle långivere… Read more »

Fra arkivet