Notiser

Vil ha regelråd!

For å få bukt med skjemaveldet og regelveldet som møter næringslivet vil Venstre opprette et Regelråd etter modell fra Sverige.

Konkluderer regelrådet med at hensikten med regelen ikke står i forhold til byrden det påfører næringslivet, har regelrådet fullmakt til å sende forslaget i retur til ny vurdering, ifølge Venstre.no.

Mest lest

Arrangementer