Ukategorisert

Barnetrygdforslag

Det beste med Venstre-forslaget, er at det kan bli en debatt om den skattefinansierte barnetrygden.

Staten bør ikke med skattefinansierte penger betale voksne mennesker som helt frivillig velger å få barn. De som lager barn, bør betale kostnadene dette medfører. En slik politikk er dessverre kun en illusjon, en drøm i en velferdsstat der politikerne omtrent styrer hvert individ fra vogge til grav. Det er likevel for liberalister viktig å bevare drømmen om et samfunn med en betydelig mindre stat, et samfunn der hvert menneske får beholde egne inntekter. Skal borgere få beholde egne inntekter, må politikerne redusere skattefinansierte utgifter. Barnetrygden er en skattefinansiert utgift.

Venstre foreslår, ifølge Venstre.no, at familier med lav inntekt får høyere barnetrygd og familier med høy inntekt får mindre barnetrygd. Kanskje fornuftig i sosialdemokratiske Norge, men Venstre-forslaget gjør lite med urettferdigheten som ordningen innebærer. Barnetrygden er en urettferdig ordning ettersom mennesker uten barn, betaler deler av regningen barn medfører.

Mest lest

Arrangementer