Ukategorisert

Politikere, hold dere unna!

Det beste er en reiselivsnæring uten politisk innblanding, en næring med mange ulike aktører og mange ulike produkter.

At politikerne har sterke meninger om reiselivsnæringen er godt kjent. Det ser vi gjennom utallige tildelinger av skattefinansierte penger på de tre forvaltningsnivåene politikerne styrer. Vi ser det gjennom ulike politiske reguleringer.

I reiselivsnæringen, som næringslivet for øvrig, er det ingen fasit på hva som er et genialt produkt. Hva som er bra og hva som er dårlig vil variere fordi menneskene er forskjellige. Forskjeller gjør at mangfoldet er viktig og politikerne skal holde seg unna et marked som skal være fritt og selvstendig.

Nærings – og handelsminister Trond Giske (Ap) har i dag uttalt seg om reiselivsnæringen. Han gjentar at det er for mange små reiselivsaktører i Norge og at Norge bør satse på færre og mer eksklusive reisemål.

–Der har vi fortsatt en næring hvor vi har noen store profesjonelle aktører, men hvor det også finnes preg av amatørenes inntogsmarsj, altså at det er litt for mye hobbyvirksomhet. Det er bra med reiseliv som attåtnæring, gjennom for eksempel gårdsturisme, men de grunnleggende tingene som transport, overnatting, restaurant og informasjonstjenester, de må være hundre prosent, sier han til Nationen.no.

I ytringsfrihetens tegn må statsråden få si det han mener, men som politiker bør han sørge for et så fritt marked som overhode mulig. De beste vil komme godt ut, og det kan være små aktører som tilbyr det helt unike – det som gjør at mange nordmenn trives i for eksempel Thailand, Hellas og Spania. I Thailand er for eksempel Mattilsynet et fremmedord, noe som gjør landet svært spennende for veldig mange mennesker fra Europa.

Gi oss en reiselivsnæring uten politisk styring. La oss prise aktører som satser på det unike!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer