Ukategorisert

Politikere, hold dere unna!

Det beste er en reiselivsnæring uten politisk innblanding, en næring med mange ulike aktører og mange ulike produkter.

At politikerne har sterke meninger om reiselivsnæringen er godt kjent. Det ser vi gjennom utallige tildelinger av skattefinansierte penger på de tre forvaltningsnivåene politikerne styrer. Vi ser det gjennom ulike politiske reguleringer.

I reiselivsnæringen, som næringslivet for øvrig, er det ingen fasit på hva som er et genialt produkt. Hva som er bra og hva som er dårlig vil variere fordi menneskene er forskjellige. Forskjeller gjør at mangfoldet er viktig og politikerne skal holde seg unna et marked som skal være fritt og selvstendig.

Nærings – og handelsminister Trond Giske (Ap) har i dag uttalt seg om reiselivsnæringen. Han gjentar at det er for mange små reiselivsaktører i Norge og at Norge bør satse på færre og mer eksklusive reisemål.

–Der har vi fortsatt en næring hvor vi har noen store profesjonelle aktører, men hvor det også finnes preg av amatørenes inntogsmarsj, altså at det er litt for mye hobbyvirksomhet. Det er bra med reiseliv som attåtnæring, gjennom for eksempel gårdsturisme, men de grunnleggende tingene som transport, overnatting, restaurant og informasjonstjenester, de må være hundre prosent, sier han til Nationen.no.

I ytringsfrihetens tegn må statsråden få si det han mener, men som politiker bør han sørge for et så fritt marked som overhode mulig. De beste vil komme godt ut, og det kan være små aktører som tilbyr det helt unike – det som gjør at mange nordmenn trives i for eksempel Thailand, Hellas og Spania. I Thailand er for eksempel Mattilsynet et fremmedord, noe som gjør landet svært spennende for veldig mange mennesker fra Europa.

Gi oss en reiselivsnæring uten politisk styring. La oss prise aktører som satser på det unike!

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Hva har hjemmelaget syltetøy og akupunktur til felles?Hva har hjemmelaget syltetøy og akupunktur til felles?
  Hvordan vet vi hva som er svindel og hva som ikke er det? Hva er det som gjør at noe løgn bør straffes, men ikke annen type løgn?
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.