Ukategorisert

Restriksjoner vil gi konsum i lukkede rom

En strammere alkoholpolitikk vil ikke automatisk redusere konsumet, tvert imot.

Det er Dagfinn Høybråten som ønsker kursendring i alkoholpolitikken. Han ber helse- og omsorgsministeren trekke lærdommer fra arbeidet mot tobakksskader i utforming av ny alkoholpolitikk, ifølge Rogaland Avis.

Arbeid mot tobakksskader resulterte i forbud. Det er riktig nok færre som røyker i dag enn det var da Høybråten fikk vedtatt forbudslinjen, men fortsatt mange nok til at tallene irriterer norske myndigheter.

Norge har allerede en streng alkoholpolitikk. Flere restriksjoner vil kun gi større rom til aktører som profitterer på ulike reguleringer. Neppe mindre konsum med Høybråtens alkoholpolitikk, men større inntekter til aktører som av mange blir regnet som kriminelle.

En liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk, og politikken blir aldri for liberal!

Tags:

Mest lest

Arrangementer