Ukategorisert

Bløffer Høyre om effektene av formuesskatt?

Høyre vil redusere formuesskatten og gir eksempler på hvilke negative utslag denne skatten får for de næringsdrivende. VG har gått eksemplene efter i sømmene, men er det sant at Høyre bløffer?

I dagens VG kan du lese denne artikkelen om utslagene av formuesskatten. Poenget i overskriften er at Høyres eksempler er utdaterte, og at bedriftene har en langt bedre økonomi enn Høyres argumentasjon skulle tilsi.

Men er det så enkelt?

Hvem er det som først merker effekten av formuesskatten? Jo, det er eierne. Og se hva som står tilslutt i artikkelen:

«– Når statsministerkandidaten må bruke et eksempel fra 2009 så er det et tegn på at det finnes få gode og representative eksempler på de skadevirkningene de sier at formuesskatten har, sier Schjelderup ved Senter for skatteforskning til VG.

Høyres nestleder, Jan Tore Sanner, sier han hører slike historier ukentlig, men:

– Man skal være varsom med å bruke slike historier. Men det er gjennomgående at bedriftseiere må ta utbytte for å betale, sier Sanner.

Og bedriftseierne VG har snakket med er enige med Sanner.

– Jeg må ta ut utbytte for å betale formuesskatt. Selv har jeg nok av penger til hus, mat og reiser, men å ta av reservene i bedriften reduserer tryggheten til de ansatte, sier Jakob Hatteland til VG.»

Det er altså ikke bedriftene, men eierne som merker de negative utslagene først. De sier at de har nok penger til seg selv og sine daglige utgifter (hus, mat etc). Men: «Jeg må ta ut utbytte for å betale formuesskatt.»

Eierne må altså at ut penger fra bedriften i form av utbytte, for å betale skatt til staten. I tillegg til den skatten de betaler fra før av.

Og hvem merker det negativt på økonomien når det tas ut utbytte? Bedriften. De ansatte. Deres arbeidsplasser hviler på et dårligere fundament når penger som kunne vært beholdt i bedriften og brukt til utvikling etc. må betales til staten isteden.

Så selv om bedriften går godt blir fundamentet likevel svekket på grunn av formuesskatten. Det går ut over utviklingen av bedrifter, innovativiteten og arbeidsplassene. Hvorfor kan ikke den rødgrønne regjeringen innrømme dette?

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer