Ukategorisert

En viktig debatt

Det er få meningsfylte debatter om fengsel og kriminalomsorg. Norge bruker mye skattefinansierte penger på å straffe mennesker uten at resultatene er spesielt gode.

Temaet bør være superinteressant for de aller fleste og mange av oss bør bruke mer tid på å diskutere straffereaksjoner. Når politikere griper debatten kommer ofte slagordene; lengre straffer og hardere kår for de innsatte.

Det hjelper egentlig ganske lite for Norge at tilbakefallprosenten er lavere her enn land vi liker å sammenligne oss med.

I dag er det et utspill på Aftenbladet.no fra sorenskriver Helge Bjørnestad; -Jeg har sendt for mange i fengsel og fengsel virker ikke!

I denne saken sitter ikke liberalister på fasiten og det vil være delte meninger blant liberalister om straffereaksjoner. Fellesnevneren for oss liberale er likevel at langt mer bør være lov. Er mer lov vil behovet for straffereaksjoner automatisk bli redusert.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
De_Liberale
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: En viktig debatt : Det er få meningsfylte debatter om fengsel og kriminalomsorg.
http://t.co/R10SYihM

hansodeg
9 years ago

@liberaleren kan begynne med å kalle det noe annet en kriminialomsorg. #snillistisk

Ruben B Holberg
Ruben B Holberg
9 years ago

Hvem er de virkelig kriminelle? I forbindelse med dagens kriminalpolitiske debatt i media vil jeg komme med noen refelksjoner. Man diskuterer og setter i gang ulike tiltak for å forbedre potensialet til kriminelle gjengangere til å bli produktive, positive samfunnsborgere. Det er en kjennsgjerning at dette systemet har ingen, eller liten rehabeliterende virkning. Det bevises gang på gang at de innsatte blir enda mindre rustet til å møte samfunnet på en konstruktiv og positiv måte, samt at progresjonen er liten. Statistisk sett vender mellom 70 og 80 prosent tilbake til fengsel innen to år etter løslatelse, og fangebefolkningen øker stadig… Read more »

Ida Marie Finnøy
Ida Marie Finnøy
8 years ago

Meget bra skrevet Ruben!

Du har et godt hode, og refleksjonene dine minner om høy intelligens. Du har en stor fremtid foran deg, om du bruker din fortid på noe konstruktivt.

Din innsikt er slående når det gjelder justis og kriminalpolitikk.

Lykke til!

Fra arkivet