Ukategorisert

En viktig debatt

Det er få meningsfylte debatter om fengsel og kriminalomsorg. Norge bruker mye skattefinansierte penger på å straffe mennesker uten at resultatene er spesielt gode.

Temaet bør være superinteressant for de aller fleste og mange av oss bør bruke mer tid på å diskutere straffereaksjoner. Når politikere griper debatten kommer ofte slagordene; lengre straffer og hardere kår for de innsatte.

Det hjelper egentlig ganske lite for Norge at tilbakefallprosenten er lavere her enn land vi liker å sammenligne oss med.

I dag er det et utspill på Aftenbladet.no fra sorenskriver Helge Bjørnestad; -Jeg har sendt for mange i fengsel og fengsel virker ikke!

I denne saken sitter ikke liberalister på fasiten og det vil være delte meninger blant liberalister om straffereaksjoner. Fellesnevneren for oss liberale er likevel at langt mer bør være lov. Er mer lov vil behovet for straffereaksjoner automatisk bli redusert.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer