Ukategorisert

Effektivisering av offentlig sektor bør pågå kontinuerlig

Sosialdemokratiske politikere, fra samtlige parti, bør kontinuerlig jobbe for det statsministeren sa på Unio-konferansen. Skippertak i forenkling er ikke godt nok!

Signalet om forenkling fra statsminister Jens Stoltenberg er positivt. Om dette blir en realitet eller kun er valgflesk fra statsministeren, gjenstår å se. For mange vil det være vanskelig å være uenig i budskapet som er sendt ut som en pressemelding fra Statsministerens kontor:

«–Lærere skal få mer tid til å undervise, sykepleiere mer tid til å behandle og politiet mer tid til å bekjempe kriminalitet, sa Stoltenberg i sin tale på Unio-konferansen.

Han viste til det store digitaliseringsprosjektet i offentlig sektor og sa at Norge skal være i front internasjonalt på å levere offentlige tjenester digitalt.

–Vi skal redusere papirmølla mellom innbyggerne og det offentlige. Folk skal slippe å sende den samme informasjonen til flere offentlige etater. De ansatte kan i stedet bruke tid på bedre tjenester og raskere saksbehandling, sa Stoltenberg.

Etter nyttår vil statsministeren invitere de ansattes organisasjoner til et bredt dialogmøte som i sin helhet skal vies forenkling og avbyråkratisering.

–Vi vil få folk i tale. Brukerpaneler er en metode. I tillegg vil vi bruke sosiale medier for å få gode forslag, sa Stoltenberg ifølge Statsministerens kontor.»

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas
Andreas
9 years ago

Det er jo ingen regjeringer som har sørget for å ansette så mye byråkrater som Jens og gjengen så jeg føler hans utsagn som noe mindre troverdig. AP har aldri jobbet for mindre papirmølle før som jeg har registrert. Hadde han vært så klar i ordene at han sa «hvis vi får til digitaliseringen på en bra måte kan vi sparke 20000 offentlig ansatte som bare flytter papirer fram og tilbake» så skulle jeg gitt han kudos. Men han vil jo aldri komme med en sånn uttalelse. Sannsynligvis blir det heller ikke færre offentlig ansatte selv om det skulle lykkes… Read more »

Fra arkivet