Ukategorisert

Effektivisering av offentlig sektor bør pågå kontinuerlig

Sosialdemokratiske politikere, fra samtlige parti, bør kontinuerlig jobbe for det statsministeren sa på Unio-konferansen. Skippertak i forenkling er ikke godt nok!

Signalet om forenkling fra statsminister Jens Stoltenberg er positivt. Om dette blir en realitet eller kun er valgflesk fra statsministeren, gjenstår å se. For mange vil det være vanskelig å være uenig i budskapet som er sendt ut som en pressemelding fra Statsministerens kontor:

«–Lærere skal få mer tid til å undervise, sykepleiere mer tid til å behandle og politiet mer tid til å bekjempe kriminalitet, sa Stoltenberg i sin tale på Unio-konferansen.

Han viste til det store digitaliseringsprosjektet i offentlig sektor og sa at Norge skal være i front internasjonalt på å levere offentlige tjenester digitalt.

–Vi skal redusere papirmølla mellom innbyggerne og det offentlige. Folk skal slippe å sende den samme informasjonen til flere offentlige etater. De ansatte kan i stedet bruke tid på bedre tjenester og raskere saksbehandling, sa Stoltenberg.

Etter nyttår vil statsministeren invitere de ansattes organisasjoner til et bredt dialogmøte som i sin helhet skal vies forenkling og avbyråkratisering.

–Vi vil få folk i tale. Brukerpaneler er en metode. I tillegg vil vi bruke sosiale medier for å få gode forslag, sa Stoltenberg ifølge Statsministerens kontor.»

Mest lest

Arrangementer