Ukategorisert

Eksempel på politisk prioritering

De som forsvarer systemet med at politikerne tar penger fra borgerne i form av skatter og avgifter, forsvarer et system der Statens vegvesen bruker 13 millioner kroner for å sikre dette insektet.

Politikerne er vanlige mennesker, og disse menneskene tar penger fra andre helt vanlige mennesker. Av det som blir tatt blir ulike prioriteringer gjort og det er vanskelig på en troverdig måte å påpeke at en prioritering er bedre enn en annen. Dermed sliter Liberaleren med å påstå at politikere som vil bruke penger på kultur er bedre enn de som vil bruke millioner av kroner på insekter. Menneskene er forskjellige og vi har ulike prioriteringer. Dette gjelder også politikerne.

Det beste og mest rettferdige er at borgerne får beholde så mye penger som mulig, for så å gjøre egne prioriteringer. Jeg skjønner at mange synes staten liberalister ønsker et motbydelig, men det er mulig kutte flere hundre milliarder kroner i den norske modellen. At mennesker får beholde egne penger betyr ikke mindre velferd!

Skatt er et verdispørsmål
Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor.

La skattedebatten være det den er, en debatt om verdier.

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
tthoro
tthoro
9 years ago

Jeg ser dine 13 mill. og høyner med…….. mye.
http://www.nettavisen.no/motor/article3529870.ece

k_norheim
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Eksempel på politisk prioritering :
http://t.co/BDO6FEAN

Konrad
9 years ago

Hva har de 13 mill med skatt å gjøre? Dersom veiene hadde vært privatisert ville sikkert staten pålagt den private utbyggeren å gjøre det samme. Dette er et spørsmål om naturvern, ikke om skatt.

Andy
Andy
9 years ago

Konrad:
Du kødder nå?
Ikke sant?

Konrad
9 years ago

Nei. Man må gjerne mene at den norske stat bør bli mindre. Men denne saken handler om naturvern. Et påfallende dårlig case fra Solviks side.

Konrad
9 years ago

Jeg kan godt være enig i at å bruke penger på dette insektet er galt, men det er et ualminnelig dårlig eksempel for illustrere problemer med den «norske modellen». Den norske (eller nordiske) modellen er den type velferdsstat vi har, naturvern har ikke noe med velferdsstaten å gjøre.

Andy
Andy
9 years ago

Konrad: Saken handler, som absolutt *all* offentlig pengebruk, dels om prioritering mellom tilgjengelige midler og gode forsetter, og dels om å kunne begrunne eller forsvare innkrevingen av de nødvendige midler fra landets borgere (de som faktisk betaler regningen). Om du velger å kalle det naturvern, transport, infrastruktur eller nisseforskning er egentlig fullstendig irrelevant. Du må uansett kunne begrunne eller forsvare *hvorfor* det liksom skal være en god ide å stikke hånda ned i alle våre andres lommer for å stjele midlene som skal til! Ingen, absolutt *ingen*, offentlige utgifter er frikoplet fra finansieringen! At noen kan mene eller tro at… Read more »

Konrad
9 years ago

Andy: Hvem som krangler? Vel det kommer an på øyet som ser. Liberaleren er i all hovedsak en utmerket og prinsippfast nettavis. Med ett unntak: Økonomisk politikk. Det er greit på være ideologisk renskåren, men blir tøysete når antatte prinsipper skygger for en faglig presis drøfting. Solvik viser f.eks. til «den norske modellen» som altså er et annet ord for måten den norske (nordiske) velferdsstaten er organisert på (herunder hvordan arbeidsmarkedet er regulert). Veigbygging og naturvern har ingenting med dette å gjøre. Nei, «naturvern» er ikke et magisk ord (du misforstår poenget), det er politikkområde som ikke har noe med… Read more »

Fra arkivet