Ukategorisert

Eksempel på olje- og gassiveren i Nord-Norge

Utbygging av anlegg til ti milliarder kroner på Veidnes i Finnmark fylke, kan gi en liten kommune som Nordkapp 70 millioner kroner årlig i eiendomsskatt.

Det er så mye penger for en liten kommune, at det er svært vanskelig å være motstander av olje og gass. Ringvirkning av utbygging vil være enorm for hele regionen. Dette betyr så mye for lokalpolitikerne, at det kan sammenlignes med å vinne i lotto hver uke i mange, mange år. For Vest-Finnmark betyr ilandføring av olje ekstremt mye, og det er årsaken til at sentrale myndigheter nå blir satt under press fra Finnmark.

Oljen fra Skrugard-feltet i Barentshavet kan bli ilandført på Veidnes. I løpet av første kvartal neste år blir det bestemt hvilken løsning som blir valgt for å utvinne oljen fra Skrugard; ilandføring på Veidnes eller en offshoreløsning? Det ene organet etter det andre krever nå ilandføring, fra Finnmark fylkesting til Vestfinnmark regionråd og Nordkapp kommunestyre.

Petroleumsvirksomhet har mange, mange ulemper; blant annet mye penger til offentlig sektor, penger som gjør en stor stat enda større. De fleste glemmer ulempene fordi ringvirkningene er enorme. Nordkapp-eksemplet er godt. Eksemplet viser hvorfor det er tverrpolitisk enighet om petroleumsvirksomhet på plasser der politikerne kan få tilgang på ekstreme mengder med penger.

Tags:

Mest lest

Arrangementer