Ukategorisert

Regjeringens valgkampfond?

At politikerne kjøper seg stemmer med skattefinansierte penger er gammelt nytt for liberalister, men nå har også en Høyre-representant tatt tak i problematikken.

For all del; på generelt grunnlag kan vi si at også Høyre kjøper stemmer. Det er det som er en typisk valgkamp, dessverre. Det er en konkurranse i hvem som gir de flotteste gavepakkene, finansiert av penger fra skatter og avgifter.

Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) har stilt finansministeren et veldig godt spørsmål:
«I Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) foreslår regjeringen å øke bevilgningen på kap. 2309 Tilfeldige utgifter med kr. 221 millioner. Jeg ber om en redegjørelse for bruken av denne utgiftsposten i 2011 og hittil i 2012. Hva er det som gjør at regjeringen øker posten for tilfeldige utgifter, er det en reell situasjon som er analysert, eller er dette en valgkampkasse til bruk for ulike statsråder fremover mot stortingsvalgkampen?»

Spørsmålet er publisert på Stortinget.no. Finansministeren har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet fra Høyre-representanten.

Når tilfeldige utgifter øker med et par hundre millioner kroner i et valgår, er det lov å lure. Godt gjort, Arve Kambe!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer