Ukategorisert

Salgsbevilling for tobakk

Det er for utrolig til å være sant.

Regjeringen har lagt fram endringer i tobakkskadeloven. Det har vært ventet, men i dag kom det endelige forslaget om en bevillingsordning på salg av tobakk. Det er et håpløst forslag, det er et forslag der politikerne kan gi ulike aktører i næringslivet bedre vilkår enn andre. Politiske konsesjoner kolliderer med Liberalisme. Denne regjeringen er illiberal!

Regjeringen karakteriserer disse forslagene som de viktigste, i en pressemelding som er lagt ut på Regjeringen.no:

«•Innføring av kommunal bevillingsordning for salg av tobakk, for å hindre barn tilgang til tobakksvarer
•Styrking av barns rett til vern mot passiv røyking
•Alle skoler og barnehager gjøres tobakksfrie både inne og ute
•Påbud om røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter»

Restriksjoner avler restriksjoner. Kampen mot tobakk er bevis godt nok!

Tags:

Mest lest

Arrangementer