Ukategorisert

Nytt e-valgforsøk i 2012

Det er noen opplagte argument mot e-valg, men det er spennende at regjeringen vil gjøre et nytt forsøk i forbindelse med stortingsvalget i 2013.

Ved valget i 2011 kunne borgere i ti kommuner avgi stemme via internett. Etter fjorårets forsøk ble ordningen evaluert av Institutt for samfunnsforsking og sluttrapporten ble publisert på regjeringen.no.

Gode erfaringer fra forsøket i 2011 gjør at regjeringen vil gjennomføre forsøk med internettstemmegivning også ved stortingsvalget i 2013.

–Vi trenger mer kunnskap før vi konkluderer om dette er en framtidig måte å stemme på for alle velgere i Norge, sier statssekretær Dag Henrik Sandbakken, ifølge regjeringen.no.

Mange liberalister er skeptiske til internettvalg, men Liberaleren har alltid vært positiv til tross for opplagte ulemper.

Den rødgrønne regjeringen skal ha ros for et ønske om å endre deler av valgopplegget. Forsøk med internettvalg og lavere stemmerettsalder er to av de viktige sakene til Kommunal- og regionaldepartementet de siste syv årene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer