Ukategorisert

Vær prinsipiell, ikke pragmatisk

Formuesskatten har minimal betydning for bedriftenes evne til å finansiere investeringer, ifølge n fersk analyse fra Statistisk sentralbyrå og Handelshøyskolen.

Det er DN.no som omtaler analysen.

Slike undersøkelser viser hvorfor det er viktig å være prinsipiell. Skatt gjør staten større. En stor stat betyr mindre rom for frihet og mangfold.

Ved valget i 2013 bør politikerne drøfte skattenivået i Norge, altså hvor mye makt politikerne skal ha. Formueskatten utgjør bare en liten del av inntektene som politikerne disponerer.

Mest lest

Arrangementer