Ukategorisert

Debatt om verneplikten i Venstre

De fornuftige er i mindretall! Uforståelig i et såkalt liberalt parti!

Programkomiteen har nå lagt frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. Programmet blir vedtatt på landsmøtet 12. til 14. april 2013. Programmet er et typisk Venstre-program med en altfor stor stat. Hele programforslaget er publisert på Venstre.no.

Flertallet i komiteen vil fortsette prosessen med å profesjonalisere Forsvaret som er dagens linje på Stortinget. Flertallet ønsker også å videreføre verneplikten, altså bevare en blodig urettferdig ordning med tvangsarbeid. Et bittelite mindretall skal bære byrden for hele befolkningen. Verneplikt er å bruke skattefinansierte penger på noe som ikke fungerer, noe tidligere forsvarssjef Sverre Diesen hintet om jevnt og trutt.

Mindretallet mener verneplikten bør gjøres sovende og bevares som grunnlovshjemmel som eventuelt kan vekkes til live om den forsvarspolitiske situasjonen skulle tilsi det. Ikke spesielt prinsipielt, men betydelig bedre standpunkt enn det flertallet i programkomiteen har inntatt.

I vernepliktspørsmålet kan både skribenten og Liberaleren virke sutrede, men når alt kommer til alt har det vært enorme fremskritt de siste åtte til 12 årene. Politikerne diskuterer i dag spørsmålet med et utgangspunkt som var utenkelig tidlig på 90-tallet. Det er bra, men vi holder tilbake gleden fordi prosessen med å avvikle slaveriet går for sakte. Vi ønsker frihet og verneplikten bryter fullstendig med retten til å bestemme over eget liv.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer