Ukategorisert

Staten har rett – også når den taper i retten

Staten tapte skattesaken mot Odd Nerdrum i Oslo tingrett. Han er krevet for 5 – 6 millioner i skatt av en inntekt han ikke har hatt. Likevel får han ikke pengene tilbake.

Det er Dagbladet som skriver om den underlige logikken til Skatt Øst. I oktober tapte Nerdrum et sivilt søksmål mot Skatt Øst, men samtidig slo tingretten fast at Skatt Øst «feilaktig har lignet Nerdrum to ganger for et beløp på 700 000 dollar.»

Hvis Odd Nerdum er blitt skattlagt for inntekt han ikke har hatt,bør han få igjen pengene. Men så enkel er ikke logikken hos Skatt Øst.

Ligningen er nemlig funnet gyldig av tingretten. Ligningskontoret kan ifølge retten ikke klandres for den feilaktige skattleggingen av Nerdrum, fordi ligningen er basert på den informasjonen ligningskontoret hadde på dette tidspunktet. «Tingrettsdommen slår fast at Nerdrum har forsøkt å holde opplysninger skjult for skattemyndighetene så lenge som mulig.» skriver Dagbladet.

Men hvorfor skulle Odd Nerdrum holde tilbake opplysninger som er til fordel for ham selv?

Dagbladet har snakket med flere eksperter som mener Skatt Øst bør endre ligningen. «Å stå på innkreving av skatt av ikke-eksisterende inntekt, bør staten avstå fra, sier» Bettina Banoun, leder av Advokatforeningens skattelovutvalg og partner i Wiersholm.

Odd Nerdrum opplevet efter en rekke runder i rettsapparatet at han endelig ble trodd, av Oslo tingrett. Nå vurderer han å anke saken.

Selv om lagmannsretten kan komme til en annen konklusjon enn tingretten, bør Odd Nerdrum anke. Til topps, om nødvendig. Det har vist seg i flere saker at ligningsvesenet har en helt egen form for logikk, som støter mot den alminnelige rettsfølelse. Odd Nerdrums kamp er ikke en kamp bare på egne vegne. Den er, viser saken i Dagbladet, en kamp på vegne av alle skatteytere. Som kan vise seg rettsløse, om det ikke slås utvetydig fast, av Høyesterett om nødvendig, at staten ikke kan beholde skatteinntekter som er urettmessig inndrevet fra skatteyteren.

Har man ikke hatt inntekten ligningsvesenet hevder, så bør man slippe å betale skatt av den.

Ank saken, Odd Nerdrum!

Mest lest

Arrangementer