Ukategorisert

Høyesterett: Arvesynden i et nytt årtusen

På årets korteste dag fastslo Høyesterett i plenum, med 14 mot 5 stemmer at det er riktig å sende barn ut av Norge som er født her. Ungene skal bære skyld for sine foreldres valg. Det er 2000-tallets versjon av arvesynden. Rett før jul finnes det ikke rom i herberget. Om der er hjerterom sier ikke dommen noe om.

Det er sjelden at Høyesterett møtes i plenum for å avsi dom. Og det skal visst være sjelden at dommerne er så uenige som de var ved domsavsigelse i saken om utvisningen av asylbarn og deres familier var riktig i henhold til norsk lov og FNs barnekonvensjon.

Selv om Høyesterett var delt var dommens budskap at de reglene politikerne har skapt, må politikerne selv rydde opp i. Det hjelper ikke at Stortinget i juni fikk en melding som het «Barn på flukt», og mente at UDI og UNE har lagt seg på en for streng praksis. Høyesterett sier at UDI og UNE følger reglene slik de er. Skal praksisen endres må lov eller forskrift endres.

FNs barnekonvensjon ble veiet og funnet for lett, sammenlignet med sekkebetegnelsen «innvandringspolitiske hensyn» i Utlendingsloven. Nasjonale hensyn er viktigere enn menneskerettigheter og beskyttelse av barn.

Vi skriver om de Barnekonvensjonen, Utlendingsloven og om menneskerettighetene. Men Høyesterett skulle behandle to saker. Den ene handlet om hvorvidt Mahdi Shabazi (9), Donya (6) og deres foreldre få bli på Rjukan. Advokat Arild Humlen representerte Shabazi-familien på Rjukan. «- Veien videre for «lengeværende asylbarn» er å klargjøre regelverket som sikrer barnets beste, uavhengig av om foreldrene har oppholdt seg ulovlig i Norge, sier Humlen.» skriver Dagsavisen. Som også omtaler et annet poeng: «Karl Eldar Fevang, som representerer grasrotorganisasjonen «Foreningen 12. januar», mener det er feil at Høyesterett bare vektlegger barnas tilknytning til sine foreldre og ikke barnas selvstendige tilknytning til Norge gjennom skole, gode venner, deres familier og sosiale nettverk.»

For meg er det egentlig nokså enkelt: Barn født i Norge bør ha de samme rettigheter, uavhengig av hvem foreldrene deres er og hva de har gjort. Å hevde at noen kan «tilbakesendes» til et sted de ikke er født og knapt nok har vært er en sproglig lapsus. Det henger ikke sammen hverken sproglig eller på annen måte. At personer født i Norge kan utvises fra riket åpner skremmende perspektiver. Kan du og jeg utvises? Kan mine barn utvises, siden deres mor ikke er født i Norge?

Foreldrene til asylbarnene har oppholdt seg ulovlig i Norge. De har fått sine saker prøvet, og de oppfyller ikke grunnlaget for opphold. Ifølge Høyesterett kan ikke rettsapparatet bruke nye opplysninger til å omgjøre vedtakene UDI og UNE har fattet. Asylsøkerne må gå tilbake til disse institusjonene med nye opplysninger, og be om behandling av sin sak på nytt. Domstolene kan så vurdere om UDI og UNE har tatt tilstrekkelig hensyn til de opplysningene som forelå, og brukt disse riktig innenfor rammene av lovverket.

Høyesterett har offisielt slått fast at det er forskjell på barn født i Norge. Noen har alle rettigheter, mens andre blir ofre for sine foreldres valg, og brukes av myndighetene som skremsel for å forhindre at det kommer folk til riket som ikke er velkomne. Tre dager før jul viste Høyesterett at det ikke er rom i herberget for de minste blant oss. Er der hjerterom i Norge – et av verdens rikeste land – finnes den ikke i Høyesteretts saler. Der har den ingen plass. Derimot kan hjerterom eksistere i de lokalsamfunn der asylbarnene og deres familier har slått rot og blitt integrert. Men bare til Dommen har falt. Når dom er falt må små mennesker rykkes opp med røttene og plantes et annet sted.

Høyesteretts avgjørelse har den konsekvens at foreldrenes handlinger får følger for barn som ikke har vært delaktig i og ikke har hatt forutsetning for å være delaktig i foreldrenes valg. Til og med barn som ikke var født ennå straffes for sine foreldres handlinger. Kristne vil kunne gjenkjenne den mekanisme Høyesterett skaper. For den er slett ikke ny. Den er like gammel som Adam og Evas syndefall i Edens have.

Wikipedia skriver om arvesynden: «Navnet sikter til den første synd, Adam og Evas syndefall (eller fall i synd), som skulle være blitt nedarvet til alle etterkommere av Adam og Eva. Arvesynden har ifølge kristen teologi innflytelse på alt levende, dvs. menneskers ondskap og dyrs og planters levevilkår, fordi verden er «falt». Arvesynd atskiller seg fra alminnelig synd som årsak til virkning: «… det dårlige tre [bærer] dårlige frukter.» (Matt 7:17). Arvesynden er ikke en konsekvens av personlige handlinger, men er personlig i den forstand at den får konsekvenser for enhver.»

Høyesterett viser oss arvesynden i et nytt årtusen.

Årets korteste dag ble efterfulgt av årets lengste natt.

11 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Geir
Geir
9 years ago

Frankrike er faktisk bedre på Norge på menneskerettigheter for papirløse. Barn som er født på fransk jord blir automatisk statsborgere. Papirløse kan dessuten møte på skolen og sykehus for helsehjelp uten å frykte forfølgelse og hjemsendelse. Dette har ikke bare med lovgivning å gjøre, men den revolusjonære mentaliteten blant vanlige folk. I Norge er det mye mer fremmedfrykt og intoleranse blant vanlige folk.

Unvalidate
Unvalidate
9 years ago

«fremmedfrykt og intoleranse» La oss bli kvitt dette «uduret»

Unvalidate
Unvalidate
9 years ago

«Fremmedfrykt og intoleranse» La oss bli kvitt dette «udyret»

Arild Holta
9 years ago

Nå har jo Magne Raundalens utvalgt liksomdokumentert at det biologiske prinsipp ikke betyr noe. Da er det vel bare å leve ut galskapen og sende foreldre ut av landet, og barna til fosterfanden… Da får man jo flere kvinner i arbeid og utvidelse av offentlig sektor på kjøpet.

Lea N
9 years ago

Fremmedfrykt er dræbende for ethvert samfund

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
9 years ago

All ære til Høyesterett som ikke lar seg presse av ansvarsløse Gutmenschen til å gjøre Norge til et eldorado for mennesker som vil skyve barna foran seg for å oppnå en uberettiget fordel. Å gjøre dette til et spørsmål om fremmedfrykt og intoleranse, kan ikke karakteriseres ved hjelp av politiske termer. Da er vi over i psykiatrien.

Pleym
Pleym
9 years ago

Eivind, mener du at folk som tilbringer år i asylmottak, i noen tilfeller faktisk jobber eller utdanner seg, faktisk etablerer seg mens Systemet jobber, skal la være å få barn? At de skal sette alt i livet på vent fordi den norske byråkratiske kvern maler så uendelig langsomt? Har du tenkt over at de ikke nødvendigvis planlegger å lage barn for å få opphold men fordi det er en del av livets gang å få barn? Du må gjerne hevde at det ikke er et spørsmål om fremmedfrykt, men Høyesterett har selv bekreftet at det er et spørsmål om innvandringspolitikk.… Read more »

Gullstandard
9 years ago

Når vi skreller unna alt irrelevant preik, så er det perverst at det skal være en oppgave for rettsvesenet å tvinge folk til å bo og arbeide på bestemte steder.
3/4 av alle konflikter i samfunnet skyldes den altovergripende klåfingretheten til kollektivistene.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
9 years ago

Det er meget mulig at 3/4 av konfliktene i samfunnet skyldes klåfingrede kollektivister. Men da vil det neppe komme som noen overraskelse at den resterende firedel skyldes personer som, godt hjulpet av folk uten ansvar og pliktfølelse, sørger for å stille seg i en situasjon der de kan utnytte systemet, dels ved egen trenering, og dels ved å skyve uskyldige mennesker (i dette tilfellet barn) foran seg for å skaffe seg en uberettiget fordel. La oss nå anta at barna får bli her. Javel, dise barna har også rett til samvær/daglige omsorg av familiemedlemmer og andre nærstående. Vi kan ikke… Read more »

Gullstandard
9 years ago

Nei, vi må ikke sørge for relevante tilbud for noen som helst. Hvis folk vil bo her, bør de ha en plan for å livnære seg. Som alle andre steder.
Alle disse problemene stammer fra Marx (eller Venstre i dag) «fra enhver etter evne, til enhver etter behov».

trackback
9 years ago

[…] handler om tvangsinnmelding i Facebook-grupper (5.plass), internettgambling (7.plass) – og Høyesteretts avgjørelse om asylbarnenes skjebne (10.plass). Det spesielle med 10.plassen er at den var den siste ordinære artikkelen på […]

Fra arkivet