Ukategorisert

Fyrverkeridebatt

La debatten bli prinsipiell. La debatten handle om eiendomsrettigheter og den private eiendomsretten.

Det er byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røsland, som ønsker ytterligere forbud mot fyrverkeri, noe som viser at forbud og reguleringer avler nye restriksjoner. Hva skal neste skritt være dersom et totalforbud ikke fungerer?

Det holder ikke å argumentere med at fyrverkeri skader mennesker og dyr. For øvrig er det veldig få raketter som skader levende vesener, men mennesker skader mennesker. Selv om noen opptrer som tullinger, er det et drastisk tiltak å kreve forbud eller ytterligere restriksjoner. Ta heller tullingene, altså de som ikke klarer å oppføre seg på en ordentlig måte – uten at skribenten sitter med fasiten på hva som er ordentlig oppførsel.

Livet er fullt av farer. Vi klarer aldri å utrydde alle farene og risikoene, ikke bør det være en målsetning om å gjøre det heller. Jo flere forbud og restriksjoner politikerne innfører, desto mindre frihet for borgerne. De som vil tenne bål eller tilgrise egen eiendom med fyrverkeri må få friheten til å utøve det som skribenten kaller for galskap. Ja, innerst i hjerterota mener jeg at det er meningsløst å skyte opp tusenvis av kroner rett i lufta. Det er en helt personlig mening, men jeg forsvarer de som vil sløse med egne penger.

Les gjerne Bent Johan Mosfjells artikkel Fyrverkeritradisjonen, publisert på Liberaleren i 2006.

Når skribenten etterlyser en prinsipiell debatt, er det med bakgrunn om at fyrverkeri tilgriser andres eiendommer – altså gir ulemper og kostnader til mennesker som aldri har bedt om å få disse ulempene. Den debatten er interessant, men den er langt mer omfattende enn nyttårsfeiring og fyrverkeri.

Tags:

Mest lest

Arrangementer