Ukategorisert

Hijab i politiet

Et offentlig utvalg, ledet av generalsekretær Sturla Stålsett, leverte i dag sin utredning om en helhetlig tros- og livssynspolitikk til kulturminister Hadia Tajik.

Utredningen er publisert på Regjeringen.no.

Utredningen har gitt mange medieoppslag i dag og flere debatter. De hissige bruker sterke ord. I flere ordskifter på sosiale medier har det gått utover Arbeiderpartiet, til tross for at partiets standpunkt til blant annet hijab i politiet er rimelig godt kjent. Det virker som om skeptikerne til islam bruker enhver anledning til å trampe på muslimer. Det gir ikke gode debatter!

I 2009 skrev Liberalerens redaktør artikkelen Hijab i politiet. Dagens utredning er en god unnskyldning for et dykk i arkivet.

11 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Unvalidate
Unvalidate
9 years ago

Jeg syns at politi – og Dommer uniformer skal være politisk og religiøst nøytrale

Solvik_liberal
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Hijab i politiet:
http://t.co/ill6jiU8

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
9 years ago

Det er underlig hvordan «liberalere» til stadig kjøper visse sekteriske personers fabler om, at en hver kritikk av deres handlinger og holdninger er en hatefull krenkelse… Det er faktisk ikke «å trampe på muslimer», dersom man hevder at visse arenaer i samfunnet skal være religionsnøytralt. Men vi trenger jo alle noen å synes synd på her i verden.

Andy
Andy
9 years ago

BMS: 1) Nei, enkelte (veldig få) hodeplagg (kippa, turban og hijab) har vært tillatt i det norske forsvar i 6 mnd. (siden 01.07.2012). 2) Kippa er ikke et problem all den tid den kan bæres under hjelm eller lue. 3) Turban er et problem, og regelverket sier eksplisitt at i strid og under øvelse og ved andre tilfeller der det oppstår konflikt vedrørende hodeplagg, er det forsvarets hodebekledning som har forrang. Om man har tregt for det betyr det altså at turban skal av, hjelm skal på. 4) Hijab. Seriøst? Hvor mange muslimske kvinner som er så undertrykt, hjernevasket og/eller… Read more »

Konrad
9 years ago

Politiet er bare en gruppe blant mange offentlige tjenestemenn. Også ligningsfunksjonærer og diplomater skal «tjene staten», dvs de utøver yrket og opptrer på vegne av staten og ikke på vegne av seg selv. Så problemstillingen med «verdinøytralt» antrekk er ikke spesiell for politiet, og mange i politiet bruker heller ikke uniform. Hva er egentlig poenget med uniform? I krigstid skal soldater ha uniform for å vise at de er stridende (altså lovlig mål i kamp), hvilken stat de tilhører og hvilken rang de har. Innenfor forsvaret (også i fredstid) viser uniformen våpengren og det viser rang. Poenget med politiets uniform… Read more »

Gullstandard
9 years ago

Politiet skal IKKE være verdinøytralt. De skal representere verdiene og spillereglene til den liberale rettstaten, og ikke konkurrerende, inkompatible systemer såsom sharia.

Det som bruker hijab uttrykker en overordnet tilhørighet til sharia som prinsipp, som er i konflikt med rettsstaten.
Det er derfor det er et problem med hijab et.al, og ikke med sikhers
turban og jøders kalott, da disse ikke har en problematisk lojalitet.

Fra arkivet

 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • Med en klype saltMed en klype salt
  Hva måler man egentlig når man måler fattigdom på den måten som gjøres i Norge?
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?
  Ved hvilken rett har den norske stat lov til å nekte en ureturnerbar asylsøker å frivillig jobbe i landet vedkommende oppholder seg i?