Ukategorisert

Bakke-Jensen: Vil ha fylkeskommunen vekk innen fem år

Finnmark-representanten på Stortinget har fått massiv medieomtale i dag, blant annet i Finnmark Dagblad på grunn av uttalelsen om at fylkeskommunen er borte om fem år dersom det blir regjeringsskifte.

Det eneste litt merkelige i uttalelsene til Frank Bakke-Jensen, er at det vil ta fem år å effektivisere denne delen av offentlig sektor. Politikerne kan fjerne dette forvaltningsnivået raskere dersom Høyre og FrP blir den dominerende kraften i Stortinget etter valg 2013. Fylkeskommunens oppgaver kan enkelt overlates til kommuner og private aktører. Kun viljen setter begrensninger!

Å nedlegge fylkeskommunen er å effektivisere offentlig sektor, men den økonomiske gevinsten er nok mindre enn det mange tror.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Andy
Andy
9 years ago

Den økonomiske gevinsten er ikke-eksisterende. Den er tvert imot negativ. Å overføre fylkeskommunens oppgaver til kommunene betyr for det første at man må opprette ca. 430 nye instanser til å håndtere det som 19 instanser gjør i dag. For det andre at man gir avkall på så godt som alle former for koordinering av disse samme oppgavene (anlegg og vedlikehold av fylkesveier, planlegging av og støtte til kollektivtrafikk, videregående opplæring, folkehelse, tannpleie, kulturminnevern, kulturarbeid, regional utvikling og arealforvaltning). Avvikling av fylkeskommunen er økonomisk vanvidd! Det som derimot hadde vært fornuftig ville vært å avvikle kommunene og overføre deres ansvar ett… Read more »

Konrad
9 years ago

«fjerne dette forvaltningsnivået» Dette er i beste fall en upreis formulering. Vi har i dag fylkeskommuner som har selvstendig politisk ansvar for en del saksområder og vi har fylker/fylkesmann som er statens forlengede arm. Verken fylkene eller fylkeskommunenes oppgaver vil forsvinne om man «legger ned» fylkeskommune. Det er først og fremst fylkestinget (de folkevalgte) som vil forsvinne, byråkratene forsvinner ikke om man flytter oppgavene til kommunene – sannsynligvis vil det bli flere byråkrater. Dessuten er mange av fylkeskommunenes oppgaver for store for mange kommuner, det gjelder f.eks. videregående skoler og de fylkesveiene som er regionale hovedveier (går gjennom flere kommuner).… Read more »

Fra arkivet