Ukategorisert

Tajik – min minister?

Journalist Jon Hustad erklærte nylig at Hadia Tajik ikke er hans kulturminister. Selv om jeg ønsker regjeringsskifte efter valget i høst, kan Tajik likevel være min minister.

Hun skal visstnok ikke være istand til å forsvare norsk kultur – hva nå det måtte være. Det var litt vanskelig å få tak i Hustads versjon, bortsett fra at det finnes et usynlig lim som holder oss etniske nordmenn sammen. Hvis ikke påvirkningen utenfra blir for sterk.

Jeg er enig med Hustad når han fokuserer på sløsing med skattebetalernes penger, og forsøke å reise en debatt om hva pengene våre brukes til. Debatten om grensene for statens makt er viktig. Men når det gjelder kultur og hva det er å være norsk, følger jeg ham ikke.

Jeg er medlem av et annet et parti enn Tajik, og ønsker veldig sterkt et regjeringsskifte til høsten. Men til dèt skjer oppfatter jeg at Tajik fint kan representere meg. Selv om vi har ulikt syn på mye og er medlem av forskjellige partier.

Jeg for min del er glad for påvirkningen utenfra. Jeg er glad for at Norge utvikler seg fremfor å bli en slags vestlig (kulturell) variant av Nord-Korea. Jeg tror ikke på noen kulturell selvbergingsteori. Tajik symboliserer et Norge jeg ønsker velkommen; det flerkulturelle samfunnet. Bare i kraft av å være muslim og medlem av kongens råd symboliserer hun det nye samfunnet. Men med en hvit nordmann som kjæreste og med oppvekst i Rogaland er hun like norsk som noen annen.

Jeg ser frem til den dagen vi får en nordmann med tamilsk bakgrunn som fiskeriminister. Vi får neppe en katolikk med bakgrunn fra Chile eller Vietnam som kirkeminister – men kanskje på en annen post? Det at nordmenn med annen etnisk bakgrunn blir medlemmer av kongens råd viser at de tar opp i seg de verdiene Jon Hustad og andre mener at er truet. Selv om Hadia Tajik har gjort et annet partivalg enn meg er hun såvisst min minister!

(Ovenstående tekst ble forøvrig avslått tatt inn som innlegg i Aftenposten).

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
9 years ago

Kulturministerens kontante avvisning av religiøs uniformering av politi og rettsvesen, er eminent, og fortjener ros. Men jeg synes det er underlig at en statsråd ikke er istand til å formulere sitt eget arbeidsområde. Det blir som om justisministeren ikke kan svare på spørsmålet om hva en forbrytelse er. Men i påvente av at fornuften flytter inn i regjeringskontorene, må hun gjerne få sitte der og være symbol på et eller annet. På hva, vet hun vel knapt nok selv.

Espen Haugen
Espen Haugen
9 years ago

Synes det er på tide at noen setter spørsmål om vi virkelig trenger en kulturminister overhodet.
Norges kultur og alt subkultur burde bli fastsatt og smidd av alle involverte, ikke av en eller en mindre gruppe med overordnet makt ved hjelp av skattepenger og reguleringer

Pleym
Pleym
9 years ago

Der er vi helt enige, Espen!

Konrad
9 years ago

Hustad og Tybring-Gjedde snakker om «kultur» i betydningen alt mulig som karakteriserer Norge, selv verneplikten nevnte TG. Tajiks ansvarsområde er imidlertid mer spesifikt, og omhandler kunst (finkultur), kulturminner (museer), medier og idrett. Hustad og TG snakker vel mest inkludering, og det ligger under et annet departement. Tajik har formulert sitt arbeidsområde på en utmerket måte.

Og hvorfor denne hakkingen på Tajik? Kan det ha med å gjøre at hun bruker nynorsk (i motsetning til TG som bruker dårlig dansk) og snakker dialekt? Nei. Kan det ha med foreldrenes opphavsland å gjøre?

Gullstandard
9 years ago

Tajik er en av de beste statsrådene jeg har sett på lenge, helt uavhengig av parti. Konkurransen er riktignok ytterst svak, men allikevel.

Pleym
Pleym
9 years ago

Helt enig, Gullstandard!

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
9 years ago

Det må faktisk være lov å kritisere en statsråds handlinger eller unnlatelser uten indirekte å bli beskyldt for å være rasist. Som støttekontakten sa i Elling-filmen: Skjerpings, guta!

Pleym
Pleym
9 years ago

Helt enig. Men skal man tillegge kulturministeren ansvar/rett til å definere hva som ligger i norsk kultur?

Det er ille nok at staten bruker mine penger på kulturuttrykk jeg ikke ville valgt, om de ikke skal fortelle meg hva norsk kultur er.

Fra arkivet