Ukategorisert

Automatforbudet har vært vanskelig for private aktører

Private aktører har tapt mye penger etter at formynderne innførte forbud mot spilleautomater 1. juli 2007.

Noen vil kanskje protestere på bruk av ordet forbud, ettersom Norsk Tipping driver med automater. Det statlige selskapet har fått monopol på det norske markedet.

Mange private aktører tjente en god del penger på gevinstautomater, penger som ble brukt til for eksempel kulturtilbud. I dag er det et oppslag på Dagen.no som viser at Røde Kors har mistet omtrent en halv milliard kroner årlig fordi vi har formyndere som ikke likte private automater. Røde Kors er bare ett av mange eksempler på organisasjoner som har tapt masse, masse penger på norske politikere.

Automatforbudet og automatmonopolet er trist. Forbudet bryter med mange sentrale liberalistiske prinsipp, fra etableringsfriheten til den private eiendomsretten. I tillegg har Norsk Tippings monopol gjort staten sterkere i kulturspørsmål, gjennom politiske pengeoverføringer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Forbudet har også bidratt til automatomsetning på illegale spilleklubber og på internett. Det politiske inngrepet er kun trist og forbudet har gitt mange tapere målt i kroner og ører.

Mest lest

Arrangementer