Ukategorisert

Få KrF ut av Stortinget

Begrensninger i alkoholpolitikken vil være en gave til aktører som opererer i det skjulte. Disse aktørene jubler over en restriktiv alkoholpolitikk; det gir et enormt spillerom for illegal omsetning!

Dagfinn Høybråten vet at forbud avler forbud, og bruker røykeloven han kjempet fram for å få en mer restriktiv alkoholpolitikk.

–Jeg tror at en av lærdommene vi kan trekke, er at når vi fokuserer alkoholpolitikken på den alkoholbruken som skader barn, trafikkofre, tilfeldige voldsofre på byen og som utsetter folk for risiko og fare, så kan vi få en større aksept for en mer restriktiv politikk, sier Dagfinn Høybråten til NRK.

I en interpellasjon, offentliggjort på Stortinget.no, blir helse- og omsorgsministeren spurt av Høybråten om hvilke lærdommer man kan trekke fra arbeidet mot tobakkskader når man legger strategier for folkehelsepolitikken generelt og for alkoholpolitikken i særdeleshet framover?

Valg 2013; få KrF ut av Stortinget!

Tags:

Mest lest

Arrangementer