Ukategorisert

Færre departement = færre byråkrater!

Målet for en eventuell ny regjering etter valget i september, bør være å gjøre staten mindre. Færre byråkrater bør motta skattefinansiert lønn!

Departementsstrukturen er viktig, og det finnes ingen fasit på hvordan strukturen skal være. Målsetningen bør være å lage en smidig organisasjon som fungerer optimalt. En Høyre/FrP/Venstre-regjering bør kvitte seg med byråkrater. Færre byråkrater i regjeringsapparatet kan gi positive ringvirkninger i andre deler av den statlige virksomheten.

Linda Treider foreslår et eget storbydepartement i et innlegg som er publisert på Hoyre.no. At de største byene har utfordringer er gammelt nytt, men om et eget departement er løsningen er tvilsomt.

Under den rødgrønne regjeringen har det vært en eksplosjon i antall ansatte i regjeringsapparatet, fra politiske rådgivere til kommunikasjonsrådgivere. Aldri før har Norge brukt så mye skattefinansierte penger på administrasjon som akkurat nå. Det er en utvikling som en ny regjering bør stoppe. Dersom viljen er tilstede, kan en eventuell ny regjering slå knockout på de rødgrønne når det gjelder mindre penger til administrasjon.

I dag er det 19 departementet i Norge: Statsministerens kontor, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Det må være mulig å redusere antall departement drastisk og det uten at statsministeren er en liberalist.

Mest lest

Arrangementer