Ukategorisert

Færre departement = færre byråkrater!

Målet for en eventuell ny regjering etter valget i september, bør være å gjøre staten mindre. Færre byråkrater bør motta skattefinansiert lønn!

Departementsstrukturen er viktig, og det finnes ingen fasit på hvordan strukturen skal være. Målsetningen bør være å lage en smidig organisasjon som fungerer optimalt. En Høyre/FrP/Venstre-regjering bør kvitte seg med byråkrater. Færre byråkrater i regjeringsapparatet kan gi positive ringvirkninger i andre deler av den statlige virksomheten.

Linda Treider foreslår et eget storbydepartement i et innlegg som er publisert på Hoyre.no. At de største byene har utfordringer er gammelt nytt, men om et eget departement er løsningen er tvilsomt.

Under den rødgrønne regjeringen har det vært en eksplosjon i antall ansatte i regjeringsapparatet, fra politiske rådgivere til kommunikasjonsrådgivere. Aldri før har Norge brukt så mye skattefinansierte penger på administrasjon som akkurat nå. Det er en utvikling som en ny regjering bør stoppe. Dersom viljen er tilstede, kan en eventuell ny regjering slå knockout på de rødgrønne når det gjelder mindre penger til administrasjon.

I dag er det 19 departementet i Norge: Statsministerens kontor, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Det må være mulig å redusere antall departement drastisk og det uten at statsministeren er en liberalist.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Larry
Larry
9 years ago

Dette burde holde:

Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og resten under Innenriksdepartementet.

Alle skatter og avgifter kan kuttes til null, men vi beholder oljeskatten, vannkraftskatten og 5% av oljefondet. Hvis kostnadene føres tilbake til 2003-nivå så er vi i balanse.

Karl Bonade
Karl Bonade
9 years ago

Burde ikke en slik bloggpost i det minste forsøke å argumentere for påstanden som fremsettes i overskriften?

Karsten Eig
9 years ago

Det viktige er ikke hvor mange departementer, men hva byråkratene der gjør. Skal man få mindre byråkratiutgifter må det bli færre byråkrater, som betyr at det må bli færre regler og gjøremål som disse skal håndtere. Altså: Hvilke lover, regler og gjøremål skal vekk.

Karl Bonade
Karl Bonade
9 years ago

Det er riktig. Det er da verdt å merke seg at det meste som vil være aktuelt å slanke vekk er lagt til direktorater, noe som gjør fokuset på departementsstrukturen enn mer underlig.

Fra arkivet