Notiser

Politisk vedtatt barneoppdragelse

Først barnehage for de aller fleste. Så kommer grunnskolen for alle. Innimellom timene på grunnskolen går 63 prosent av elevene fra 1.-4. trinn i skolefritidsordning, ifølge Kommunal Rapport.

Politisk vedtatt omsorg for unike mennesker kan umulig gå bra i lengden?

Mest lest

Arrangementer