Ukategorisert

Vannscooterentusiaster kan juble

Miljødepartementet har sendt på høring forslag om å endre regler for hvilke områder det er mulig å kjøre vannscooter i.

Ifølge dokumentet, som er publisert på Regjeringen.no, innebærer forslaget en generell åpning for kjøring med vannscooter så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og minst 500 meter fra land i ferskvann.

Det er EFTAs overvåkingsorgan ESA som mener dagens regelverk er i strid med EØS-avtalen art. 11 om fri flyt av varer. Det har blitt anført at Norge går lenger enn nødvendig å unnta områder fra vannscooterkjøring, som for eksempel områder for friluftsliv, fritidsboliger, boligområder, rekreasjonsområder og farleder.

Miljøminister Bård Vegar Solhjell går langt i å gi ESA rett, og derfor kommer forslaget om å endre reglene.

Høringsfristen er 4. februar 2013.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer