Ukategorisert

Dette gir rom for mange titallsmilliarder i skattereduksjon

Den samlede skatteinngangen i 2012 var på 849,6 milliarder kroner.

Når politikerne snakker om noen milliarder i skattelettelser, snakker de om smuler sammenlignet med hva borgerne må betale for den såkalte velferdsstaten.

227,8 milliarder kroner av skatteinngangen var oljeskatter. Det sier litt om hvor sårbar den norske modellen er, en modell som alle partiene på Stortinget mer eller mindre forsvarer.

At rødgrønne politikere kritiserer Fremskrittspartiet for skatte- og avgiftspolitikken, er egentlig skittent spill i kampen om velgerne. Sammenlignet med hva politikerne tar inn vil FrP gi relativt beskjedne summer i det som blir betegnet som skattelettelser i den politiske debatten.

Det er Statistisk sentralbyrå som presenterer skatteregnskapsstatistikk for perioden januar – desember 2012.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer