Ukategorisert

Aktiv som bare det

FrP dominerer Stortingets ordinære spørretime.

Av 14 innmeldte spørsmål til spørretimen på onsdag, står fremskrittspartirepresentanter bak ni av spørsmålene. Det er også spørsmål fra noen Høyre-representanter og Jan Bøhler som representerer Arbeiderpartiet.

Spørsmålene er publisert på Stortinget.no.

Nei ikke alle spørsmålene er like interessante, men FrP skal ha ros for å benytte Stortingets spørretime til å fokusere på en del problemer i samfunnet.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
RemiSteiner
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Aktiv som bare det : FrP dominerer Stortingets ordinære spørretime.
http://t.co/aGrgUBgc

Andy
Andy
9 years ago

Hva hjelper det at man fokuserer på problemer i samfunnet når regjeringen ikke gidder å stille med de ansvarlige ministere for å besvare spørsmålene på regjeringens vegne?

Stortinget kjenner kun statsråden, heter det. Og det prinsippet skal følges i hht stortingets regelverk. Det skal serdeles gode grunner til for at ansvarlig statsråd unnlater å møte for å besvare annonserte spørsmål.

Av de 14 annonserte spørsmålene i spørretimen var det kun 1 – ett – som hadde ansvarlig statsråd tilstede. Nemlig Bøhlers (A) spørsmål til Halvorsen (SV).

Dette er ikke annet enn en skandalepraksis som opposisjonen etterhvert bare har resignert overfor!

Fra arkivet