Ukategorisert

Interessante tall

Norge er et relativt et trygt land. Med ny politikk på enkelte områder, blant annet liberalisering av narkotikapolitikken, vil landet blitt enda tryggere.

I dag la politidirektør Odd Reidar Humlegård fram tallene over den anmeldte kriminaliteten for 2012. Det er interessante tall politidirektøren kunne presentere, tall som er publisert som eget PDF-dokument på politiet.no.

Det ble anmeldt 273 979 forbrytelser i 2012. Vinningsforbrytelser utgjør nesten 60 prosent av anmeldte lovbrudd. Narkotikasaker utgjorde om lag 17 prosent av anmeldte saker og saksmengden i denne kategorien er sterkt økende.

Det bør bli enda mer fokus på oppgavene politikerne gir politiet, og på prioriteringene innenfor politiets egne budsjett og virksomhetsplaner. Politikerne bør ikke vedta meningsløse forbud som politiet får som oppgave å følge opp, og hver enkelt politimester må bli flinkere til å prioritere hvordan de skal bruke skattefinansierte penger som blir tildelt.

Mest lest

Arrangementer