Ukategorisert

Bommer gang etter gang

Politikere har en nullvisjon når det gjelder antall drepte i trafikken. Ja da, det ble helbom også i 2012.

Det var 148 personer som mistet livet på veiene i 2012. Selv om det er mange mennesker, er det betydelig nedgang i antall drepte sammenlignet med for eksempel 1970. Det er likevel langt fra en nullvisjon til 148.

Møte- og singleulykkene – i hovedsak utforkjøringer – utgjorde hele 73 prosent av dødsulykkene i 2012., melder Stastisk sentralbyrå.

Under artikkelen En meningsløs nullvisjon, publisert 15. mai 2012, kommenterte signaturen Pål Askeladd om hvorfor det er viktig med en nullvisjon, mens Liberalerens redaktør kaller dødstallene en fallitterklæring. Ja, tallene fra 2012 viser nok en gang at politikerne holder velgerne for narr.

Hvorfor ikke si det slik det er; trafikk kan være farlig og noen kommer til å dø?

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Athox
Athox
9 years ago

Enig, trafikk er farlig og noen kommer til å dø. Men istedet for å se på årsakene til ulykkene (å si at det er en møteulykke er ikke en årsak), så velger de å se på statistikken. «Hvordan kan vi gjøre det umulig for folk å kollidere?». Ved å sette opp midtdelere, masse fotobokser og gi store bøter for å skremme folk fra å våge å gå over fartsgrensene (som er latterlig lave på sommerføre). Så da kan jeg heller spørre: «Hvordan kan vi unngå at møteulykker skjer?». Ikke ved å sette opp midtdelere. Fra å kunne passere biler overalt… Read more »

Konrad
9 years ago

Fallitterklæring? Helbom? Det er en meningsløs kommentar. Selvsagt vil det alltid være farlig å ferdes ute. En visjon er jo bare en visjon, noe å strekke seg etter, det er ingen som tror at det blir en realitet, det betyr at sikkerhet er noe man alltid har i bakhodet og tar hensyn til, det balanseres mot andre hensyn.

Athox
Athox
9 years ago

Eller antall trafikkulykker i det hele tatt på flerfelts motorvei sammenlignet med andre veier, per kilometer. Det hadde faktisk vært interessant å se.

Knut Olav Nestås
Knut Olav Nestås
9 years ago

Det ligg i ein kvar visjon at den skal vera noko å strekkja seg etter, og dei færraste meiner vel at samfunnet realistisk sett kan fjerna ei kvar ulukke, særskilt når me tek høgde for at eit hjul kan punktera og at enkelte – dessverre – vel å ta sitt eige liv i trafikken. At visjonen vert problematisert og debattert derimot, er flott! Det som er avgjerande viktig med nullvisjonen, er det som i trafikkfaget vert kalla EVA: etikk, vitskap og ansvar. Den etiske realiteten er at ingen kan unngå å ferdast i trafikken, og då er det også riktig… Read more »

Fra arkivet