Ukategorisert

Ditt bidrag kan misbrukes

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet veilederen «Ditt bidrag kan misbrukes».

I Norge er det en lang og fin tradisjon for å samle inn penger til organisasjoners og foreningers veldedige arbeid. Det er imidlertid grunn til å tro at penger som har blitt samlet inn i Norge, ved noen anledninger har blitt brukt til å finansiere terrorisme eller grupper som er kjent for å bruke terrorisme som virkemiddel.

«Ditt bidrag kan misbrukes» gir råd om hva man må være bevisst på når man gir penger til innsamlingsaksjoner. Ved for eksempel å bruke sunn fornuft og undersøke formålet til organisasjonen som samler inn penger, kan man være med på å forhindre at det samles inn penger til terrorformål.

Veilederen er en oppfølging av ett av tiltakene i handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, «Felles trygghet – felles ansvar». Den finnes på åtte språk: norsk, engelsk, arabisk, dari, pastho, somalisk, tamilsk og urdu. Veilederen er publisert på Regjeringen.no.

(Justis- og beredskapsdepartementet)

Tags:

Mest lest

Arrangementer