Ukategorisert

Mer demokrati og mer åpenhet?

Advokat Jon Wessel-Aas har skapt en god og nødvendig debatt på egen Facebook-vegg.

Wessel-Aas påpeker på en flott måte hvor illiberal arbeiderpartipolitikere kan være.

Det er Libe Rieber-Mohn og Rina Mariann Hansen som foreslår å endre politivedtekter, vedtekter med forslag som er publisert på nettstedet til Oslo kommune.

–Libe Rieber-Mohn (Ap) og Rina Mariann Hansen (Ap) foreslår en endring av politivedtektene (§ 2-2) som vil gjøre det forbudt for oss å stå utenfor rådhuset i Oslo og synge en sang om hvorfor deres forslag er i strid med vår ytringsfrihet.. Ja, da, «mer demokrati, mer åpenhet», skriver Jon Wessel-Aas i en kommentar på Facebook.com.

Nå er tanken bak forslaget helt sikkert ikke å ramme det politikerne kan kalle for gode nordmenn, men alle reguleringer kan misbrukes, Forslaget til Libe Rieber-Mohn og Rina Mariann Hansen kan gi en hovedstad med mindre demokrati og mindre åpenhet, stikk i strid med det Arbeiderpartiet har lovet de siste årene.

Politivedtekter er for alvorlig til at politikerne skal leke med vedtektene!

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
ApAksel
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Mer demokrati og mer åpenhet? : Advokat Jon Wessel-Aas har skapt en god og nødvendig debatt http://t.co/

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
9 years ago

Dette er, med respekt å melde, NRK-journalistikk av verste sort. Skulle ovenstående artikkel hatt noen som helst verdi, uten som tendensiøs journalistikk à la Jørstad, hadde det kanskje vært en tanke å redegjøre nærmere for forslagets konkrete innhold og motiv?

Jon Wessel-Aas
9 years ago

Knudsen; hva er det som mangler med hensyn til forslagets konkrete innhold (hele den foreslåtte bestemmelsens tekst er gjengitt i innlegget) og motiv (bakgrunnen, herunder PODs og Justisdepartementets behandling av tidligere forslag, er referert)?. Kan du utdype? Jeg tror selvfølgelig ikke at L R-M har noen annen agenda enn å prøve å få innført en regel som gjør at noen bestemte elementer i gatebildet kan fjernes. Problemet er at når hun – med flere – prøver å få til dette, uten at det skal ramme all, objektivt sett, tilsvarende aktivitet, får hun det problemet som dette forslaget illustrerer. Mitt poeng… Read more »

Jon Wessel-Aas
9 years ago

Jeg går for øvrig ut fra at Knudsen refererer til hva jeg har skrevet her: http://www.nrk.no/ytring/syng-na-_-eller-hold-munn_-1.10892120

Fra arkivet