Ukategorisert

Mange narkotikadødsfall i Norge

De siste tallene ble presentert på nettstedet til Sirus i dag.

Misbruk av narkotika fører med seg mye djevelskap for dem som er misbrukere, venner og familier. Hva som er misbruk vil variere for hver enkelt bruker. Det er den politiske vedtatte narkotikapolitikken som er årsaken til høye dødstall knyttet til narkotika. Politikerne bruker mye tid på å snakke om døde i trafikken, men fokuserer veldig lite på alle som lider av en mislykket narkotikapolitikk.

I 2011 ble det i Norge registrert 262 narkotikadødsfall. Av de døde var 201 menn og 61 kvinner, ifølge Sirus. I 2010 ble det registrert 248 narkotikadødsfall, altså en betydelig økning målt i prosent.

Definisjonen av narkotikadødsfall er, ifølge EUs narkotikabyrå, dødelige forgiftninger ved bruk av narkotiske stoffer samt dødsfall knyttet til narkotikabruk ved avhengighet. Det er denne definisjonen som ligger til grunn ved europeiske sammenligninger av narkotikadødsfall.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Mark D. Chapman
Mark D. Chapman
9 years ago

Kan dere dokumentere påstanden: «Det er den politisk vedtatte narkotikapolitikken som er årsaken til høye dødstall knyttet til narkotika.»?
I presentasjonen fra Sirius i år er det tatt emd tall og grafikk for stoffet som var inntatt. Der ser en at heroin (ulovlig) avtar, mens metadon (lovlig) øker (fra 14 til 18 % av dødsfallene, i 2008 var det under 12 %). Altså: Et lovlig distribuert narkotisk stoff, brukt i substitusjonsbehandling, får som følge av dette økt distribusjon, både lovlig, og ja, ulovlig, og antall dødsfall pga. stoffet øker.

Mark D. Chapman
Mark D. Chapman
9 years ago

Det var jo ingen dokumentasjon for påstanden deres om at er den vedtatte politikken (inkl. forbudet, som er hovedpoenget, antar jeg), som er årsak til de mange OD. Bare en ny påstand som krever dokumentasjon: Hvor mange av overdosene skyldes urent stoff o.l.? Etter EUs narkotikabyrås retningslinjer vil en som dør av en giftig forurensning i en rusgift ikke bli registrert som OD pga rusgiften dersom det er giftstoffet som er underliggende årsak (dvs. hovedårsak), eller bli registrert som en overdose pga. flere stoffer funnet i blodet. Denne siste gruppen utgjørde litt under 10 % her i Norge i 2011.… Read more »

Fra arkivet