Ukategorisert

Et enklere FrP

Oslo FpU ønsker rett og slett å avbyråkratisere Oslo FrP.

For et parti som ønsker å effektivisere offentlig sektor, er resolusjonen fra FpU omtrent en «en gave fra gud».

Hele resolusjonen som har navnet «Oslo FrP trenger avbyråkratisering»:
«Oslo FpU er opptatt av kvalitet, engasjementet og slagkraften i all vår virksomhet, men vi hadde problemer med for lavt aktivitetsnivå da vi selv hadde et høyere antall lokallag.

Oslo FrP har i dag 15 ulike lokallag med svært varierende aktivitetsnivå og økonomi. Oslo FpU har nå kun to lokallag og dette fungerer svært godt. Oslo FpU ønsker å se på mulighetene for en tilsvarende effektivisering av Oslo FrP og foreslår derfor følgende tiltak for å få opp kvaliteten, engasjementet og slagkraften:
– Slå sammen bydelslag i Oslo FrP.

I Oslo FrP sitt program for 2011-2015 gikk vi inn for å redusere bydelene fra dagens nivå på 15 til maksimalt 10. Det burde derfor være helt uproblematisk å i hvert fall redusere bydelslagene til tilsvarende. Oslo FpU ønsker å gå enda lengre og foreslår derfor å redusere antallet bydelslag til 4 eller 5 stk.

Løsning 1 (4 lag):
Oslo Vest FrP, Oslo Øst FrP, Oslo Nord FrP, Oslo Sør FrP.

Løsning 2 (5 lag):
Oslo Vest FrP, Oslo Øst FrP, Oslo Nord FrP, Oslo Sør FrP og Oslo Sentrum FrP.»

Å forenkle egen partiorganisasjon bør være like sentralt for tillitsmannsapparatet som å forenkle offentlig sektor.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer