Ukategorisert

Fantastisk utsagn fra en statlig byråkrat

Heder og ære til Mattilsynet. Årsaken er enkel; Tilsynet mener det er uheldig med regler som ikke blir fulgt.

Sjekk dette utsagnet i forbindelsen med debatten om å oppheve forbudet mot å ha slanger, øgler, skilpadder og amfibier som hobbydyr. Uttalelsen til Torunn Knævelsrud i Mattilsynet er hentet fra NRK.no, men er opprinnelig en NTB-sak.

–Realiteten er at det i dag finnes et stort antall slike dyr her ulovlig. Det er uheldig å ha et regelverk som ikke blir respektert, og det er dyrevelferdsmessig bedre om disse dyrene lever åpent enn under jorden, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd og fiskehelse i Mattilsynet.

Torunn Knævelsrud har naturligvis helt rett. Gi oss flere slike skattefinansierte byråkrater. Med flere «eksemplarer» av Torunn Knævelsrud kan det bli mulig å oppheve andre forbud i Norge, fra narkotika til fartsgrenser.

Det er bedre med åpne forhold enn underjorden-aktivitet!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer