Ukategorisert

Flere bør gjøre som denne mannen

Møtte ikke opp til førstegangstjenesten.

Konsekvensene for å unnlate å møte til førstegangstjenesten er små sammenlignet med hva som var virkeligheten for få år siden. Dersom mange nok nekter tjenesten, kan politikerne komme til å avvikle hele ordningen. Eller; det kommer uansett trolig til å skje, men avvikling kan bli en realitet raskere enn forventet dersom systemet med tvang rakner.

Det er Varingen som denne måneden hadde på trykk en historie om en ung mann som nektet førstegangstjenesten. Resultatet ble betinget fengsel.

Selv om ingen bør bli straffet for å nekte slaveri, er betinget straff en lav investering både for egen del og for politiske endringer som militærnektere gir i Norge.

Ja til frihet! Nei til tvang!

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
9 years ago

Liberaleren bør, hvis de har et ønske om å bli oppfattet som en seriøs samfunnsaktør, være uhyre forsiktig med å oppfordre folk til å begå lovbrudd. Å arbeide for at en lov blir endret eller opphevet er naturligvis helt legitimt, men dere bør kanskje tenke litt på hva dere gjør når dere oppfordrer folk til å begå handlinger som kan ødelegge hele deles fortid ved å gjøre dem til «treff» i strafferegisteret. Og militærnektere? Vel vel. I min forhenværende stilling hadde jeg med flere såkalte «militærnektere» å gjøre. Et par promille av dem var ideologisk bevisste liberalister eller liberterianere, som… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Eivind, du kan umulig ha unngått å få med deg at Liberaleren gjentatte ganger har tatt til orde for lovbrudd, i form av sivil ulydighet mot lover man mener krenker individets frihet. Det kan være verneplikt, eller tollgrenser på varer fra utlandet, inklusive rusmidler.

Men vi jobber samtidig for å øke ideologisk bevissthet rundt disse temaene, slik at de aktuelle lovbestemmelsene også kan bli endret ved politiske beslutninger. Vi håper naturligvis at det vil skje. Men vi mener at individet ikke skal godta krenkende lover.

Fra arkivet