Ukategorisert

Perspektivmeldingen 2013

Denne bør gi liberalister økt selvtillit; rett og slett fordi meldingen viser det vi allerede vet – vi har rett!

Informasjon om Perspektivmeldingen 2013, på Regjeringen.no.

For å gjøre meldingen om til noen få nøkkelsetninger, er det at Norge blir underfinansiert med økt levealder og at oljeeventyret en eller annen gang tar slutt. Eller beskrevet på en litt annen måte; velferdsstaten er ikke bærekraftig på sikt. Til tross for slike åpenbaringer fortsetter politikerne fra samtlige parti på Stortinget, en politikk med større stat og voldsom avhengighet av petroleumsvirksomhet. Dette henger ikke på greip og Perspektivmeldingen 2013 gir dekning for påstanden.

De fleste vil påpeke at nordmenn må jobbe mer for å klare utfordringen som ligger foran oss. Det er et godt poeng, men skal politikerne klare å stimulere til økt arbeid må det å jobbe gi økonomisk gevinst. Skatte- og avgiftspolitikken bestemmer mye av gevinsten!

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments

Fra arkivet

 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?
  Ved hvilken rett har den norske stat lov til å nekte en ureturnerbar asylsøker å frivillig jobbe i landet vedkommende oppholder seg i?
 • 30 år siden Berlinmuren falt30 år siden Berlinmuren falt
  Da jeg var ung, forstod jeg ikke de eldres følelser for 8. mai 1945. Det endret seg 9. november 1989. Berlinmuren hadde falt.
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?