Ukategorisert

Venstre advarer mot mer overvåkning på nett

Personvernpartiet Venstre slår til igjen. Personvern er viktig for Trine Skei Grande og hun er den partilederen som ofte fronter saken.

Regjeringen foreslår å endre åndsverkloven for å styrke rettighetshavere ved krenkelser av opphavsrettigheter på internett. Utkastet som er publisert på Regjeringen.no har flere svakheter, for å bruke et mildt uttrykk.

Venstre-lederen har tatt fatt i noen av svakhetene.

–Hvem som er koblet til en IP-adresse er ikke bevis for skyld. Andre medlemmer i husstanden kan stå bak, eller det kan være andre som har kommet inn på et usikret trådløst nettverk. Dette er et lite treffsikkert virkemiddel, sier Trine Skei Grande på eget nettsted.

Skei Grande reagerer også sterkt på forslaget om å blokkere nettsteder.

–Det å blokkere nettsider er en rimelig ytterliggående handling, som vi kjenner fra land som vi ikke liker å sammenligne oss med. Selv om adgangen til å gi slike pålegg ifølge departementet «skal brukes med stor varsomhet og forbeholdes bare de mest alvorlige tilfellene» er det umulig å forutsi nøyaktig hvor grensene skal gå, påpeker Skei Grande.

Skei Grande burde kanskje også påpeke at det er lett å omgå ulike sperringer på internett.

At det kan være kollisjoner mellom rettigheter, ytringsfrihet og personvern, har vært debattert lenge i mange miljø. Det er viktig at politikerne har tunga rett i munnen i debatten om åndsverkloven. Hvis ikke går det utover personvernet, et vern som allerede har dårlige vilkår i Norge.

Mest lest

Arrangementer