Ukategorisert

Pass opp, motstandere av olje fra Lofoten-området

Nå kommer en påstand det er vanskelig å bevise, i alle fall på nåværende tidspunkt.

Påstanden: Ilandføring av olje til Veidnes, Nordkapp kommune, vil gi store ringvirkninger, ringvirkninger som vil bli brukt flittig i debatten om havområdene Lofoten, Vesterålen og Senja.

Tirsdag kommer Statoil og samarbeidspartnerne til å si ja til ilandføring av olje fra Skrugard-feltet til Nordkapp kommune. For et lokalsamfunn som skriker etter nye arbeidsplasser og bedre kommuneøkonomi, kommer avgjørelsen i grevens tid. Det er positivt for Nordkapp at petroleumsvirksomheten slår rot i lokalsamfunnet.

Ilandføring i Nordkapp betyr flere titallsmillioner kroner hvert år i eiendomsskatt. Det betyr et voldsomt aktivitetsnivå under utbyggingsperioden. Det betyr noen titallsarbeidsplasser på anlegget når utbyggingen er ferdig. Det kan også bety flere store gass- og oljeprosjekt i framtiden. Oljetilhengerne i Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å følge Nordkapp med argusøyne de neste årene. Positiv utvikling i kommunen vil bli brukt av oljetilhengerne i debatten om Lofoten, Vesterålen og Senja.

For lokalbefolkningen og lokalpolitikerne er det i praksis umulig å si nei til et sånt prosjekt; det er dette som skal skape vekst/trygge bosetningen de neste tiårene, god høyre- og fremskrittspartipolitikk. Ulempen er større offentlig sektor lokalt, en sektor som allerede er for stor. Nå har Høyre og FrP i realiteten aldri gått inn for å redusere skattefinansierte inntekter i betydelig grad, så større stat bekymrer ikke Erna Solberg og Siv Jensen spesielt mye.

For Norge er nye inntekter fra petroleumsvirksomheten med på å gjøre staten større, eller mindre bærekraftig. Dette er inntekter som kommer til å ta slutt og ingen politikere klarer å forene ønsket om en slankere stat med de formidable skatteinntektene som denne næringen gir. Enorme inntekter til staten betyr enormt forbruk! Oljeutvinning har positive ringvirkninger og Nordkapp vil være et eksempel, men det betyr mer makt til politikerne. Maktkåte politikere i store stater kan gjøre enorme inngrep i borgernes frihet.

Mest lest

Arrangementer