Ukategorisert

Fokus på formueskatten i Høyre

Høyres ledelse har i dag fokusert på formueskatten med pressekonferanse og leserinnlegg.

Høyre ønsker å kutte cirka 12 milliarder kroner i formueskatten. Det betyr at staten fortsatt skal ta inn noen få milliarder kroner på dette skatteområdet, dersom Høyre får bestemme.

12 milliarder kroner er relativt lite penger sammenlignet med hva staten tar inn i skatter og avgifter. Hvis formueskatten er så uheldig som det Høyre mener, hvorfor vil partiet bruke en valgperiode på å redusere skatten med 12 milliarder kroner?

12 milliarder kroner bør et høyreparti kunne ta i løpet av et budsjettforslag. 12 milliarder kroner er i statsbudsjettsammenheng lite penger!

Leserinnlegget signert Jan Tore Sanner:
«Alle som har skatteevne skal betale skatt. Samtidig må vi bygge oppunder norske arbeidsplasser og norsk eierskap i bedrifter. Høyre ønsker et rettferdig skattesystem som belønner arbeid og investeringer i norske arbeidsplasser. Derfor ønsker vi å trappe ned formueskatten, samtidig som de aller rikeste fremdeles skal betale skatt.

Dagens formueskatt må betales uavhengig av om bedriftene går godt eller ikke. Formueskatten beregnes på bakgrunn av verdien av bygninger, maskiner og varelager – ikke hvor mye bedriften tjener. For småbedrifter og gründere blir dette særlig merkbart. Bedriftene burde i tøffe tider latt mest mulig midler bli i bedriftene for å sikre arbeidsplassene.

Formueskatten er særnorsk og betales bare av norske eiere. Det betyr at norskeide bedrifter har høyere skattekostnader enn utenlandske konkurrenter. Vi er et lite land med en åpen økonomi. Vi må styrke og forsvare norsk eierskap, og fjerne den særnorske skatten. Den norske modellen der bedriftseier, ansatte og kunder har barn i samme fotballklubb, møtes på dugnad og maler klasserom sammen er verdifull. Det skaper samhold og gir bedriftene solide rammer i vanskelige tider. Derfor er det viktig å styrke det lokale private eierskapet.

Vi ønsker å heve bunnfradraget for formueskatten til 20-25 millioner kroner og redusere skattesatsen til 0,5 %. Dermed vil de fleste gründere, eiere av små og mellomstore bedrifter, småsparere og pensjonister slippe å betale. Samtidig vil de med store formuer fremdeles beskattes.

Det er viktig at alle som har skatteevne betaler skatt. Dette er viktig både for skattemoralen og for å fordele skattebyrden på flest mulig. Alle som kan bidra til velferdsstaten bør bidra. Derfor vil ikke Høyre fjerne formueskatten for de rikeste før vi på annen måte sikrer at de betaler personskatt. Denne problemstillingen må imidlertid utredes nærmere.

Vi har et felles ansvar for å sikre fremtidens velferd. Vi må ha et skattesystem som belønner de som investerer i norske bedrifter, de som er innovatører og de som tar risikoen det er å starte en bedrift. Det er disse som sikrer norske arbeidsplasser og fremtidens velferd. Å trappe ned formueskatten er et skritt på veien mot et mer rettferdig skattesystem.

Forhåpentligvis kan vi ha mindre debatt om å «ta de rike» og mer debatt om verdiskapning og fremtidens velferd.»

Mest lest

Arrangementer