Ukategorisert

Formyndere i mange land

Politikere som ønsker forbud mot porno på internett, kan lite om både ytringsfrihet og internett.

Det er i teorien mulig å sperre nettsider, men i praksis er det umulig fordi brukerne av nettet kan på enkle måter gå rundt sperringer. Det er enkelt og det lar seg gjøre med minimale kunnskaper om data og internett.

Thailand har for eksempel sperret en del nettsider, både porno og gambling, men det er veldig lett å omgå forbudet.

Å forby porno er sensur. Det er horribelt at det finnes politikere i Europa som vil prøve et grep som gjør totalitære regimer stolte.

Det er Dagbladet som melder at Island vurderer et forbud mot nettporno. Forhåpentligvis ender debatten med vurderingen. Forbud mot nettporno er urealistisk, det er illiberalt!

Og ja; når formyndere på Island har tenkt tanken, kan det samme skje i forbudslandet Norge.

Mest lest

Arrangementer