Ukategorisert

Flertallet har ikke alltid rett

Et betydelig flertall i en meningsmåling ønsker at Grunnloven beholder henvisningen til kristendommen.

En meningsmåling som Norstat har gjennomført på oppdrag fra Vårt Land, viser at 63 prosent svarer ja og 30 prosent nei til at det kristne verdigrunnlaget fortsatt bør være fastslått i Grunnloven.

Religionsfrihet er en sentral verdi som vi bør forsvare. Den mister sin verdi med at Grunnloven henviser til en bestemt religion. Selv om et flertall i Stålsett-utvalget mener det kan være behov for å endre henvisningen til bestemte religiøse eller livssynsmessige begrunnelser for Grunnlovens verdigrunnlag, har grunnlovsparagraf 2 bred oppslutning blant politikerne. Det kom klart og tydelig fram gjennom kirke/stat-forliket fra 2008.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer