Notiser

Ønsker økt skatt

Rødt er i alle fall ærlige om at partiet ønsker høyere skatt. Trolig vil partiet ha inn mer i skatter og avgifter enn det som kommer fram i artikkelen på Politisk.no.

Det er ikke likhetstegn mellom skatt og velferd!

Økt skatteinngang, altså at borgerne må betale mer i skatter og avgifter, gir politikerne større makt over hver enkelt borger!

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
9 years ago

Istedet for bistand i cash, burde fattige og lite utviklede land få skattepolitisk bistand fra Norge, dvs de burde overta mye av det norske skatteregimet som på mange måter er forbilledlig.

Fra arkivet