Ukategorisert

Vel, Siv Jensen……

Politikere som tror privatisering er feilslått politikk, altså ordentlig privatisering, tar trolig feil.

Siv Jensen er sitert av TV2 i dag med den grusomme og trolig feilaktige konklusjonen: «Privatisering løser ikke helsekøene».

Det er en helt annen organisering av helsevesenet som skal til for å få denne sektoren til å fungere. Full privatisering av helsevesenet gir andre problem og utfordringer, men det vil trolig fungere for de aller fleste av oss. Se på kjæledyrene vi har; der er helse et privat ansvar og det fungerer! Jaja skribenten vet at kostnadene knyttet til mennesker og dyr er helt ulike, men oppslaget fra ABC Nyheter er et eksempel på at privat ansvar fungerer!

Det er ingen av partiene på Stortinget som ønsker en stor grad av privatisering. Noen fremmer symbolsaker, men ingen av partiene ønsker full privatisering på sentrale områder. Også Siv Jensen bør pugge videre på begrepene.

Hva er privatisering? Jo det er:
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.

Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer