Ukategorisert

Klart og tydelig fra Unge Venstre

Unge Venstres syn på solarium er så godt, at ungdomspartiet fortjener spalteplass på Liberaleren.

Sentralstyret i Unge Venstre har sendt ut en uttalelse, en uttalelse som også er publisert på eget nettsted.

«Norge har et av verdens strengeste regelverk for effekt i solarium. Norske profesjonelle solarier er så svake at de er innenfor EU-normen som anbefales for hjemmebruk. Likevel innfører regjeringen nå restriksjoner som vil føre til at 90 prosent av norske solarier må stenge dørene.

Regjeringen har allerede innført 18-årsgrense for bruk av solarium, og innfører fra 01.01.2014 betjeningskrav. Forslagene har også blitt vurdert i våre naboland, men både Sverige og Danmark har avvist slike restriksjoner begrunnet negative konsekvenser for bransjen og for folkehelsen. Riktig bruk av godkjent solarium og medfølgende økt D-vitaminnivå kan være positivt for folkehelsen. Den svært moderate kreftfaren som følger med bruk av solarium er klassifisert på samme nivå som kaffe, salt og vanlig utesoling.

40 prosent av befolkningen bruker solarium en eller flere ganger i løpet av året. Bransjen sysselsetter om lag 1000 årsverk. Fordi de fleste solariene er svært små med lav inntjening, vil innføringen av betjeningskrav fra nyttår medføre at anslagsvis 90 prosent av norske solarier må stenge dørene, noe som går hardest ut over tilbudet mindre kommuner. I høringsrunden gikk blant annet Nærings- og handelsdepartementet, Fornyingsdepartementet og Radiumhospitalet mot å innføre betjeningskrav, begrunnet i hensynet til næringen og folkehelsen.

Risikoen for uvettig soling vil kunne øke med de nye restriksjonene, siden man muligens kan forvente en økning i kjøp av solsenger til privat bruk. Brukerne vil dermed flytte seg fra dagens kontrollerte og trygge solarier, til private hjem uten kontroll av strålingstid og -styrke. Venstre mener det da er bedre å stille fornuftige krav til profesjonelle solarier, der det informeres om riktig bruk, med styrke- og tidsrestriksjoner. Det bør også innføres en egen autorisasjonsordning for alle som skal drive solarier. Eier må kunne dokumentere å ha gjennomført obligatorisk opplæring og skriftlige interne kontrollprosedyrer for å få lov til å drive solarium.

Unge Venstre vil:
o Reversere innføringen av 18-årsgrense for bruk av solarium
o Stoppe innføringen av betjeningskrav
o Innføre en egen autorisasjonsordning for alle som driver solarier»

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Asle Eikeland
Asle Eikeland
9 years ago

Alle de fire opposisjonspartiene er enig om å reversere den idiotiske forskriften når de kommer i posisjon til høsten. Se http://www.solmedomtanke.no

Nå må alle gjøre en innsats for å få en mer fremtidsrettet og liberal regjering slik at kallenavnet «den siste sovjetstaten» opphører.

Fra arkivet

 • Prøysenisme er god liberalismePrøysenisme er god liberalisme
  “Å forklare essensen av liberalisme gjennom Alf Prøysen, sier du?” Check!
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
  Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
  Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
 • En storming skapte helvete på jordEn storming skapte helvete på jord
  Den 7. november 1917 stormet bolsjevikene Vinterpalasset i St. Petersburg.