Ukategorisert

Klart og tydelig fra Unge Venstre

Unge Venstres syn på solarium er så godt, at ungdomspartiet fortjener spalteplass på Liberaleren.

Sentralstyret i Unge Venstre har sendt ut en uttalelse, en uttalelse som også er publisert på eget nettsted.

«Norge har et av verdens strengeste regelverk for effekt i solarium. Norske profesjonelle solarier er så svake at de er innenfor EU-normen som anbefales for hjemmebruk. Likevel innfører regjeringen nå restriksjoner som vil føre til at 90 prosent av norske solarier må stenge dørene.

Regjeringen har allerede innført 18-årsgrense for bruk av solarium, og innfører fra 01.01.2014 betjeningskrav. Forslagene har også blitt vurdert i våre naboland, men både Sverige og Danmark har avvist slike restriksjoner begrunnet negative konsekvenser for bransjen og for folkehelsen. Riktig bruk av godkjent solarium og medfølgende økt D-vitaminnivå kan være positivt for folkehelsen. Den svært moderate kreftfaren som følger med bruk av solarium er klassifisert på samme nivå som kaffe, salt og vanlig utesoling.

40 prosent av befolkningen bruker solarium en eller flere ganger i løpet av året. Bransjen sysselsetter om lag 1000 årsverk. Fordi de fleste solariene er svært små med lav inntjening, vil innføringen av betjeningskrav fra nyttår medføre at anslagsvis 90 prosent av norske solarier må stenge dørene, noe som går hardest ut over tilbudet mindre kommuner. I høringsrunden gikk blant annet Nærings- og handelsdepartementet, Fornyingsdepartementet og Radiumhospitalet mot å innføre betjeningskrav, begrunnet i hensynet til næringen og folkehelsen.

Risikoen for uvettig soling vil kunne øke med de nye restriksjonene, siden man muligens kan forvente en økning i kjøp av solsenger til privat bruk. Brukerne vil dermed flytte seg fra dagens kontrollerte og trygge solarier, til private hjem uten kontroll av strålingstid og -styrke. Venstre mener det da er bedre å stille fornuftige krav til profesjonelle solarier, der det informeres om riktig bruk, med styrke- og tidsrestriksjoner. Det bør også innføres en egen autorisasjonsordning for alle som skal drive solarier. Eier må kunne dokumentere å ha gjennomført obligatorisk opplæring og skriftlige interne kontrollprosedyrer for å få lov til å drive solarium.

Unge Venstre vil:
o Reversere innføringen av 18-årsgrense for bruk av solarium
o Stoppe innføringen av betjeningskrav
o Innføre en egen autorisasjonsordning for alle som driver solarier»

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer