Ukategorisert

Nordmenns helse

Det er et voldsomt fokus på økt levealder i Norge. Det er viktig å leve godt, ikke spesielt lenge.

Helsedirektoratet har presentert nøkkeltallene for helsesektoren. I denne årlige presentasjonen blir det fokusert på levealder, akkurat som mange politikere ønsker. Direktoratet peker på det som ofte blir omtalt som problemer, områder som er sterkt regulert. Vi tenker på forbruket av tobakk og alkohol, samt kosthold.

Vi lever lengre og lengre i Norge, og høy levealder har sine ulemper uansett hvor «sunne» borgerne er. Hva som er «sunt» vil, uansett hva formynderne mener, variere fra menneske til menneske.

Cirka 71 000 personer i Norge er i dag rammet av demens. Med høyere gjennomsnittsalder vil dette tallet øke dramatisk mot 2040. Mange eldre mennesker med demens vil med dagens organisering av velferdsstaten bli en enorm utfordring i form av skattefinansierte utgifter.

Det er på tide politikerne fokuserer på «det gode liv», istedenfor alle ulempene et godt liv medfører. Vi lever trolig bare én gang og dermed fortjener vi å leve godt. Det er ikke likhetstegn mellom et godt liv og et langt liv!

Mest lest

Arrangementer