Ukategorisert

Fabian Stang, les dette!

Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana, har sendt Oslo-ordfører Fabian Stang (H) et lite brev.

Brevet er publisert på Facebook.com, på siden til folkeaksjonen:

«Til ordfører Fabian Stang.

Vi har sett tv-programmet «De nominerte» på NRK, hvor du deltok som gjest. Et av klippene viste deg på et «undercover oppdrag» som gikk ut på å ikke ha til hensikt, men late som du var interessert i å kjøpe hasj av en gateselger på dagtid. I følge programleder var dette et «farlig oppdrag». Du ble spurt om «hvorfor du stilte selgeren så mange spørsmål» og svarte at «når du først fikk sjansen til å komme tett på miljøet så ville du finne ut litt om det». Du sa også at du var mest overrasket over at selgeren hadde gått på at du «kunne være en potensiell kunde, fordi du ser jo ikke ut som en hasjrøyker».

Vi er bekymret for den ukunnskapen om cannabismarkedet du viser som ordfører i landets hovedstad, og sender deg derfor «Innspill til cannabispolitikken 2013».

Innspillet er sendt til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, med kopi til alle medlemmene i helse- og omsorgskomiteen, i forbindelse med regjeringens «Rusmelding». Innspillet er også sendt til alle partiene ved partisekretær, med kopi til politiske rådgivere og andre.

Forslaget går i korthet ut på:

– Avkriminaliser bruk av cannabis, og besittelse og erverv av cannabis til eget bruk.

– Nedsett en kommisjon som har til oppdrag å utrede ulike former for lovlig regulert produksjon, frakt og salg av cannabis, for raskest mulig å få bukt med den organiserte kriminaliteten forbundet med det illegale markedet.

Det er regjeringen som har ansvar for rammeverket for lovgivningen, og Oslo kommune forholder seg til det. Her kan man se til Danmark, hvor København bystyre nå for tredje gang har vedtatt at de ønsker å åpne lovlige utsalgssteder for cannabis. Foreløpig er forsøksordningen blitt stoppet av deres justisminister. Allikevel sender de kravet inn på nytt, som et kraftig signal om at de ikke ønsker illegalt salg, men lovlige utsalgssteder.

Vi mener at du som ordfører må oppfordre eget parti (Høyre) og Oslo byråd til å se på mer realistiske løsninger enn «nulltoleranse for narkotika og mer politi», når vi så tydelig ser at den politikken ikke virker.»

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer