Ukategorisert

SV-forslag gir ikke automatisk mer liberal alkoholpolitikk

Forslaget som er omtalt i ulike medier, blant annet på VG Nett, betyr økt kommunalt selvstyre, men det betyr ikke automatisk en mer liberal alkoholpolitikk.

Liberalerens lesere vet at mange kommunepolitikere er formyndere som ønsker å regulere det aller meste. I mange kommuner er «forbudspartiene» minst like store som på Stortinget. Dersom Stortinget endret alkoholloven i tråd med forslaget til SVs programkomité, betyr det kun økt kommunalt selvstyre.

I korte trekk går programkomitéforslaget ut på at kommunene skal få bestemme egne skjenketider. I dag er tidene for salgs- og skjenkebevillinger regulert av alkoholloven. Et stort flertall i dagens storting forsvarer dagens restriksjoner i lovverket. Grensen for nattlig skjenking er satt til klokken 03:00 med alle ulempene dette gir.

Det er landsmøtet som skal behandle forslaget fra programkomiteen.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk og politikken kan aldri bli for liberal!

Mest lest

Arrangementer