Ukategorisert

Forbudsregjeringen slår til igjen

Det blir forbudt å sende SMS for bilistene.

Det er enkelt å vedta forbud, noe norske politikere vet alt om, men håndheving av regelverket er langt fra like enkelt. Debatt om håndheving, statens størrelse og statlige oppgaver er mer enn hjertelig velkommen.

De nye reglene innebærer at det bare er tillatt å bruke tastaturet på mobilen til å starte og avslutte en samtale, og bare dersom en benytter håndfri mobiltelefon eller mobiltelefon med fastmontert holder. All annen bruk av tastaturet under kjøring, som for eksempel tekstmeldinger, blir forbudt. Endringen trer i kraft 2. mai 2013, melder Samferdselsdepartementet på Regjeringen.no.

Også i bilen bør den private eiendomsretten være omtrent hellig.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
9 years ago

Det er allerede foprbust å sende SMS mens man kjører. Det kalles «grov uaktsomhet».

Fra arkivet